Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.02.2007 22:16 - Двадесети век – рекакапитулация. Перспективи и прогнози за двадесет и първи век (писано в началото на 2001 година)
Автор: burda Категория: Технологии   
Прочетен: 3679 Коментари: 0 Гласове:
0Двадесети век – рекакапитулация. Перспективи и прогнози за двадесет и първи век   Икономика и екология, идеология и политика, наука и техника, духовност Кирил Груев - Бурда   Двадесети век е векът на победилия капитализъм – държавен и частен. Знаем, че капитализмът се явява контрапункт на феодализма – главно със свободната икономическа инициатива и гаранциите за частната собственост. През ХХ в. Тези два атрибута бяха превърнати в култ. По законов път те се сляха с идеята за демокрацията. От това се стигна до безнаказаната експлоатация и ограбването. Т. е. достигна се до нов абсурд – по-голямата част от хората са свободни да избират формата и степента на експлоатацията им, а ограбването се явява пряк резултат от принудителния характер на труда заради пълна или почти пълна липса на дори лична собственост: жилище, облекло, храна, също медицинско обслужване. В края на ХХ в. Защитата на наемния труд от синдикатите е хартиена – те са или казионни, или зависими от мафиите. През ХХ в. се направи сериозен опит да се реализират идеите на десния и левия тоталитаризъм – фашизма и болшевизма. Идеите, стоящи в основата на фашизма и комунизма – колективно производство, нормирано справедливо разпределение на благата и обществен контрол бяха разбити от номенклатурата. През ХХ в. науката и техниката станаха социална, политическа, икономическа и военна сила. За пръв път науката и техниката вече не можеха да се правят от самостоятелни изследователи и доморасли занаятчии. Превръщайки се на практика в благо за едни, науката като социална реализация се превърна в проклятие за всички – нови болести, включително наследствени, увредена имунна система, дистрес, парников ефект и озонови дупки, хаос в природните екосистеми, транспортен и трудов травматизъм и най-вече войни, достигнали до геноцид. Впрочем, забелязва се ясната тенденция всяка следваща война да взема повече жертви от мирното население отколкото от участващите в нея военни. В духовен план ХХ в. бележи невероятен подем. През този век стана ясно, че духовното развитие е лично и никаква икономическа репресия не може да отклони човека от пътя му. Може да го забави, временно дори да го спре, но не и завинаги. Духовните учения, които не се основават на религия и култ към личността, а на работа над себе си и култивиране на позитивни взаимодействия с ближните, основаващи се на сътрудничество, родиха нови философии, нови перспективи за науката и техниката, за образованието и възпитанието, за овладяване на парапсихичните способности. Важно беше, че тези учения добиха широка популярност чрез печата и някои школи и всеки вече можеше да избира какви дарове да трупа – материално излишество и авантюризъм или себепознание, морал, над-класово и над-национално по значимост изкуство. Съзнателно вече можеше да се направи изборът – дали да се взема от света или да оставя своя принос в него; също – да бъде или не пряко отговорен за своето здраве – физическо и психическо; затова, че предпазването от болестите, физическите упражнения и хигиената са по-съществени от хапчетата, инжекциите и скалпела, дошли “след дъжд качулка”. Фактът на отвъдния свят и прераждането беше доказан и вече всеки може с повече будност да се отнася към собственото си аз и да разбере колко важни са за развитието му хората около него – както с положителните, така и с отрицателните преживявания, ситуации и условия.   Какви са перспективите през ХХІ век?   В икономически план абсурдната едностранна класова борба – поради фиаското на “Източния блок” – на мултинационалните икономически структури – корпорациите и мафиите – ще среща по-често организиран, макар и позиционен, без фронт отпор от страна на наемните работници и специалисти, също от безработните, пенсионерите, учащите и други вредни за бизнеса социални групи. За съжаление все по-голяма част от енергията на обществото ще отива за противопоставянето на едни хора на други. На този фон опазването на природната среда ще изглежда като прилагане на козметика върху непригоден за нея обект. Ето защо може да очакваме в настоящето и недалечно бъдеще природни катаклизми в резултат на увредените от цивилизацията екосистеми. Идеологиите и политиката ще придобият нужните на глобалната икономика черти – държавата ще е покровител на глобалните икономически интереси и ще е напълно откъсната от обществените нужди. Очаква се близък крах на етноцентричната държава, т. е. ще има население но не ясно отграничени географски народи. Единствено спасение на населението е в сътрудничеството: първо за физическо оцеляване, а после и за духовно-нравствено, художествено, парапсихично и т. н. развитие, но извън наложените принуди и контрол на глобалния капитализъм и неговата местна правителствена администрация. Развитието на науката и техниката ще бъде разкош заради високата цена на изследванията и разработките. Преломът ще дойде от нематериалното производство: изкуството, информацията, управлението, здравеопазването в областта на подмладяването и увеличаването на физическия и психически стабилитет и потенциал за преодоляване на дистреса, лошият страс; също – развитието на пси-способностите. Очевидно е, че много от натрупаните научни знания през ХХ век ще влязат в практиката – от дома до глобалните технологии. Духовното развитие през ХХІ век като цяло ще се основава на разбирането, че прекаляването с инструментални, включително икономически, пазарни средства за решаване на човешките проблеми, е недопустимо. Ако бихме се вслушали в призивите на пазарните босове за самоцелно увеличаване на ефективността на производството и хедонизма на потреблението, за остойностяване на всяка грижа, услуга и вещ, разбира се за увеличаването на печалбите на едно малцинство, то ние бихме престанали да съществуваме. Когато преситеният може сам да направи осъзнат избор на отказ от грубия материализъм: от безсъдържателните, дори вредни и опасни изкуствено измислени потребности, той ще придобие и съвършено нова свобода. ХХ век остави в наследство за ХХІ пет глобални проблема, които ще причинят поетапно срив на цивилизацията – такава, каквато я познаваме. 1.Екологичен – замърсяване, унищожаване на видове, биоценози, ландшафти, екосистеми. Той е директен резултат на необузданото потребителство на свръхбогатите от т. нар. “Първи свят”. 2.Енергиен недостиг – поради изчерпване на ползуваните в момента невъзобновими енергийни суровини. 3.Суровинен дефицит – наложен от свръхпроизводството, едновременно той поражда първия глобален проблем. 4.Въоръжаване, с което може да се унищожи почти цялата биосфера няколко пъти. Той е резултат на очертаните разделителни линии на противопоставяне между държави, икономически групировки, за и срещу тероризма. 5.Изостаналост на “Третия свят” – колониализмът продължава с икономически средства. Той е резултат на отчуждението на богатите (страни, хора) от хуманните ценности, а това е и тяхното проклятие. Докато подивяват, те с нихилистично безразличие ще наблюдават пълното изчерпване на суровинния резервоар. Условията за провала на капитализма=демокрацията=съвременната цивилизация са заложени в неговия успех. Светът на ХХІ век е преизпълнен с опасности. Всички живи действия ще се заменят от мъртви предмети. Чистата природа ще е стока – при това – разкош. Човекът ще е стока, и поради изобилието му – достатъчно евтина – проститутката ще е по-достъпна отколкото любящата жена. Мечтата на капризния вещоман може да умре в кошмара на липсата на всякакъв избор – по-лесно ще намери кока-кола отколкото изворна вода.   Как ще изглежда ХХІ век по години?   Още през сегашната 2001 година населението на Земята ще стане 6,5 милиарда. През следващата, 2002 година е началото на излизането на България от тежката политико-икономическа ситуация. В България се сформира, подобно на повечето от западните страни, идейна и действена, макар и малобройна опозиция срещу управляващите, отговорни за негативните страни на глобализацията. Възстановяване след войните и локалните битки водени на запад от България. През 2003-2004 година – начало на остри религиозни борби в целия свят. Ортодоксалното християнство, продължител на държавната религиозна система понася тежки загуби. През 2004 година – промишлено производство на протеини, служещи за изхранването на хората. Ако до този момент не се открие ефективно лекарство срещу СПИН, смъртността в света ще е на първо място от тази болест. Независимо от това, на този етап населението на света ще продължи да се увеличава. През 2007 година – световен потоп, но без унищожаване на мнозинството от хората. През същата година – генният анализ на човека ще се използува за решаването на неговата съдба, например назначаване на определена работа. Генетичен контрол. Различни практики по евгеника. Между 2007-2010 година междуособни войни поради дефицит на условията на живот, легална и нелегална миграция, номадство; начало на съществено преобразуване на политическата карта на света. 2007-2008 – начало на прилагането на електромагнитна карта като “основен изкуствен крайник на човека” – документ за самоличност, пропуск, чекова книжка, фонокарта за телефон, факс и мобилен телефон. 2012 – реалното оцеляване на отделния човек вече не се гарантира нито от държавата, нито от бизнеса, а само от разширени семейства и общности от хора, свързани с доверие помежду им. 2014 – медицинско обслужване по домовете с помощта на телемедицината. 2018 – рутинна практика по лечение на много от наследствените болести, ранна профилактика на тези болести на основата на генетичния анализ на родителския геном. Разкриване на интимния механизъм на хистогенеза и онтогенеза – нови възможности за контролиране на развитието и продължителността на живота: акселерация, хипобиоза, анабиоза и пр. Създаване на първа сигурна геропротекторна система за профилактика и лечение на старостта. 2020 – постоянна научно-изследователска и производствена база на Луната. Откъсване на Калифорния след поредица от катастрофални земетресения. 2024 – Очебиен разрив в икономическото положение на страните с напреднала икономика и “Третия свят”. 1/10 живеят при нормален жизнен стандарт, за останалите – мизерия. 2030 – промишлено океанско животновъдство; добив на минимум 20 % от храните от океана. 2040 – Русия и Китай – глобални сили. България под покровителството на Русия. Единен Руско-Китайско-Индийски блок. 2044 – масова практика по трансплантация на синтетични и донорски органи и тъкани. Решаване на имунологичната несъвместимост чрез клониране, направляван хистогенез и др. 2046 – технология за извънутробно отглеждане на човешки зародиш и раждането му: рутинна пракитка в някои медицински заведения в някои страни, поръчки за извънмедицински цели. Така, както се патентоват растения, животни, щамове микроорганизми, така ще се патентоват и хора с предварително програмирани белези. 2047-2048 – Теоретично обосноваване на парапсихичните явления. Откриване на психичния код (връзката между биологичната и психичната информационни системи). Отпадане на ограничението за максимална скорост – тази на светлината. Възможности за преодоляване на пространството и времето. Виртуални пътешествия. 2050 – Селско стопанство на другите небесни тела, вероятно започвайки от Луната. Телепатията все по-често се използува като допълнителен канал за комуникация между обикновените хора. Начало на масовото приложение на парапсихичните способности. Автопилоти за всички видове транспортни средства. 2052 – Първи сполучливи опити по реинкарнация и прехвърляне на психика. Възкресяване на хора от миналото по поръчка. Чрез технологиите от тази и следващите 3 години човек ще може да скита из чужди тела и умове. 2056-2057 – Управление на кармата. Масово телеобразование: обучение, изпитване, практика. 2057 – Световно честване на 100 години от началото на космическата ера – “Спутник-1”. 2070 – Практическо стопяване на границата между цивилизация и варварство, между живот и смърт. Ще блесне истинската природа на човека – наемател на тяло с право на ползуване (потребител). 2080 – Транспорт на основата на контрола над гравитацията. Воден (водороден?) ракетен двигател – подем в изследването на Слънчевата система. Голяма част от Флорида става дъно на Атлантическия океан. Океанското ниво значително по-високо от съвременното.    


Тагове:   Началото,   век,


Гласувай:
0
0Следващ постинг

Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 463210
Постинги: 238
Коментари: 161
Гласове: 491
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930