Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.03.2007 00:51 - Еволюционика 000
Автор: burda Категория: Технологии   
Прочетен: 3990 Коментари: 4 Гласове:
0

Последна промяна: 28.10.2007 11:48Evolutionics

През последните 17 години основното в моята творческа работа е изследването на проблематиката на времето, прогностиката, футурологията, еволюцията, евристиката и технологиите в тези области. Множество приложения в личния и творческия ми живот доказват тяхната ефективност. (По образование съм биолог с педагогическа специалност по биология и химия, специалист по еврестика и психотренировка - лектор, демонстрант и методист в школа по творческо мислене). Това е огромна и интегрална област, която се разработва активно на Запад и Изток (а ние по средата нищо не правим, ако не изключим към десетината човека с публикации за посочените години :( ).
С цел да мотивирам едно по-активно участие в световния процес (прогрес...), подготвям няколко публикации по въпросите - за ентусиасти  (демек дилетанти) и професионалисти.
Започвам от съдържанието на многотомника ЕВОЛЮЦИОНИКА, който бе замислен като популяризаторска книга по въпросите на еволюционните теории и технологии и приносът ми, който наричам най-общо ОРГАНОН НА ЕВОЛЮЦИЯТА НА МАТЕРИЯТА И ДУХА. (За не толкова сведущите това ОРГАНОН е едно от нивата на абстрактност на знанието: теория>канон>органон. Обяснението за органон - търсете в специалната литература, да не излезе че съм си го измислил сам). Книгата не се осъществи поради множество организационни, житейски и т.н. причини. Ако това беше основната ми работа, от която си вадя хляба , сигурно щеше да е готова и преведена на поне 30 езика (17 години е достатъчно дълъг срок за това). Междувременно съм публикувал (или  в някакъв вид подготвил статии, доклади...) материали по въпроса. Всичко публикувано - може да видите тук. Непубликуваното... ще видим...
Ако има отклик - може да направим работен колектив и да действаме! И аз не знам докъде ще стигнем (или настигнем американците:)).

Следващият текст на разширеното съдържание е достатъчно добър и за самостоятелна работа, и за идеи по него. Не съм го променял през последните 5 години, така че на работещите в областта може да им дойдат идеи какво още да се добави.

Разширено съдържание:
Книга първа (I том): Базови понятия необходими за разбирането на еволюциониката (работно заглавие)
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧЕТИРИТЕ ТОМА
Статут на настоящата поредица книги
ПРЕДГОВОР
УВОД КЪМ ПЪРВИ ТОМ
I Том. БАЗОВИ ПОНЯТИЯ В ЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕОРИЯ
Част 1. Система и системност.
 
1.0. Определение за система.
1.1. Субстанциално определение на понятието система.
1.1.1. Функционални блокове на системата.
1.1.2. Големина на системата.
1.1.3. Класификация на системите според броя на елементите им.
1.1.3.1. Сублокални.
1.1.3.2. Локални.
1.1.3.3. Суперлокални.
1.1.3.4. Субглобални.
1.1.3.5. Глобални.
1.1.3.6. Суперглобални.
1.1.4. Класификация на системите според изграждащата ги субстанция.
1.1.5. Класификация на системите според произхода на направата им.
1.2. Организация и йерархия на системите.
1.2.1. Организация на системите.
1.2.1.1. Организация на системите в пространството. Мерност.
 
1.2.1.2. Организация на връзките на системите със средата.
1.2.1.3. Организация на системите във времето.
1.2.2. Йерархия на системите. Видове йерархии.
1.2.2.1. Кръгова йерархия.
1.2.2.2. Линейна йерархия.
1.2.2.3. Пирамидална йерархия.
1.2.2.4. Мрежова йерархия.
1.2.3. Сложност на системите.
 
1.3. Целево (телеономично), функционално, управленско определение на понятието система.
1.4. Ценностно (аксиономично) определение на понятието система.
1.5. Обобщено определение на понятието за система.
1.6. Алгоритъм за формиране на определение на понятие.
 
1.7. Дефиниране на системите. Концепция за трите свята.
1.7.1. Дефиниране на системите.
1.7.2. Концепция за трите свята.
Част 2. Информация.
2.0. Определение за информация.
2.1. Субстанциално определение за информация.
2.2. Организационно определение за информация.
2.2.1. Организационно определение за информация.
2.2.2. Информацията като степен на подреденост.
2.2.3. Кодиране.
2.2.4. Памет.
 
2.2.5. Лексичен (морфологичен) анализ (работен орган на системата на организацията на информацията).
2.2.6. Синтактичен анализ (трансмисия на системата на организацията на информацията).
2.2.7. Семантичен анализ (органи на управлението на системата на организацията на информацията).
2.2.8. Контекстуален анализ.
2.3. Целево (телеономично), управленско определение на информацията.
2.3.1. Данни.
2.3.2. Цели на информацията.
 
2.3.2.1. Цели на информацията.
2.3.2.2. Обработка на информацията в процеса на обучение.
2.4. Аксиономично (ценностно) определение на информацията.
Част 3. Взаимодействие.
3.1. Определение за взаимодействие.
 
3.1.1. Определение за въздействие.
3.1.2. Определение за ефект.
3.1.3. Определение за взаимодействие.
3.2. Класификация на връзките при взаимоотношенията.
3.2.1. Положителна и отрицателна обратна връзка.
3.2.2. Вътрешни и външни връзки.
3.2.3. Управляващи дейността връзки.
3.3. Зараждане на елементарна трибосистема.
 
3.3.1. Зараждане на елементарна трибосистема.
3.3.2. Еволюция на контакта.
3.3.3. Физическа интерпретация на контакта.
3.3.4. Философско-мирогледна интерпретация на контакта.
3.4. Взаимодействие, ефект и ефективност.
 
3.5. Класификация на ефектите според ОТВ.
Част 4. Управление.
4.1. Определение за управление.
4.2. Организационен смисъл на управлението.
4.2.1. Схема на организацията на управлението.
4.2.2. Организация на управлението на системата на еволюцията.
4.2.2.1. Определение за организация на управлението на системата на еволюцията.
4.2.2.2. Кибернетика, изкуствен интелект, система на еволюцията.
4.2.2.3. Представяне на организацията на управлението на системата на еволюцията.
4.3. Управлението като сложност на операциите с ресурсите.
 
4.3.1. При условие на пълно познаване на процесите в системата.
4.3.2. Регулация.
4.3.3. Управление на параметрите.
4.3.4. Структурна адаптация (еволюция - в тесен смисъл).
4.4. Ценностен (телеономичен) смисъл на управлението.
4.5. Субектът на управлението.
4.6. Тактики в управлението.
4.6.1. Негативна регулация.
 
4.6.1.1. Смяна на положителната обратна връзка с отрицателна и обратно.
4.6.1.2. Смяна на вътрешната обратна връзка с външна (и обратното).
4.6.1.3. Смяна на йерархическата обратна връзка с връзка от един порядък (и обратното).
4.6.1.4. Смяна на колабориращите връзки с инвертиращи (и обратното).
 
4.6.1.5. Смяна на обратимия ефект от въздействие с необратим и обратно.
4.6.1.6. Смяна на ефекта с неговия противоположен.
4.6.2. Пропорционална регулация.
4.6.3. Диференциална регулация.
4.6.4. Интегрална регулация.
4.6.5. ON-OFF - регулация.
 
4.7. Ефективност от управлението. Видове ефективност.
4.7.1. Потребностна ефективност.
4.7.2. Резултативна ефективност.
4.7.3. Ресурсна ефективност.
4.7.4. Пълна ефективност.
 
II Том. КАНОН ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА НА МАТЕРИЯТА И ДУХА
Част 5. Същност на еволюционните процеси.
5.0. Най-важното за еволюцията.
5.1. Модел на описание на система на еволюцията.
5.1.0. Основни понятия описващи системата на еволюцията.
5.1.1. Фактори на еволюцията.
5.1.2. Резултати на еволюцията.
5.1.3. Елементи на еволюцията.
5.1.4. Еволюционен материал.
 
5.1.5. Връзки между основните понятия описващи системата на еволюцията.
5.1.6. Субмодели на описание на системата на еволюцията.
5.1.6.1. Хронологичен модел.
5.1.6.2. Морфологичен (структурен) модел.
5.1.6.3. Функционален модел.
 
5.1.6.4. Организационен модел.
5.2.Еволюцията като вид изменение. Принципи на еволюцията.
5.2.1. Еволюцията като вид изменение.
5.2.2. Принципи на еволюцията.
5.2.2.1. Принцип на адаптивността.
5.2.2.2. Принцип на приемствеността.
5.2.2.3. Принцип на необратимостта.
5.2.2.4. Принцип на закономерността.
 
5.2.2.5. Принцип на насочеността (ортогенез).
5.2.2.6. Принцип на квантитатизма. Пресионна проводимост на измененията. Модуси на еволюционния квантитатизъм: полимеризация/олигомеризация, координация+корелация.
5.2.2.6.1. Смисъл на принципа на квантитатизма.
 
5.2.2.6.2. Пресионна проводимост на измененията.
5.2.2.6.3. Квантова класификация.
5.2.2.6.4. Модуси на еволюционния квантитатизъм.
5.2.2.7. Принцип на икономичността.
5.2.2.8. Потенциал за създаване чрез последователни изменения на нови прогресивни системи, преминаващи в следваща еволюционна фаза; променящи вида на висшето интегративно ниво.
5.3. Естествена и изкуствена еволюция.
5.4. Хронологичен модел на еволюцията. Хронологични категории на еволюцията: цикли, фази, периоди, етапи, стадии и преходи на еволюцията.
5.5.-5.7.: Структурен модел на еволюцията
5.5. Морфологични категории на еволюцията. Бинарен порядък на еволюционните преобразувания.
5.5.1. Първи порядък.
5.5.2. Втори порядък.
5.5.3. Трети порядък.
 
Сравнителни морфологични съответствия и закони.
5.6. Общосистемни закони.
5.6.1. Закони за преобразуванията (измененията) на системите.
5.6.1.1. Закон за системността.
5.6.1.2. Основен закон на системните преобразувания на обекта-система.
5.6.1.3. Закон за способите за промяна на броя на елементите на обекта-система.
5.6.1.4. Закон за автоморфизацията.
5.6.1.5. Закон за изомеризацията.
5.6.1.6. Закон за полиморфизацията.
5.6.1.7. Закон за изоморфизацията.
 
5.6.1.8. Закон за съответствието и симетрията.
5.6.1.9. Закон за запазването на системното сходство.
5.6.2. Закони за насочените (еволюционните) изменения на системите.
5.6.2.1. Закон за пълнотата на частите (функционалните блокове) и елементите на системата.
 
5.6.2.2. Закон за енергетичната проводимост на системата.
5.6.2.3. Закон за съгласуваността и ритмиката на частите на системата.
5.6.2.4. Закон за увеличение на степента на идеалност.
5.6.2.5. Закон за неравномерността в развитието на частите на системата.
5.6.2.6. Закон за прехода към надсистема (Закон за градоморфните трансформации).
5.6.2.7. Закон за прехода от макро- към микрониво.
5.6.2.8. Закон за увеличение на степента на веполност (увеличаване на способността за разрешаване на физическите противоречия).
5.6.2.9. Закон за жизнения път на системите.
5.7. Механизъм на морфологичната (структурната) еволюция. (Механизъм на утвърждаване на новопоявили се структури).
5.7.1. Базови принципи и закони на механизма на еволюцията.
 
5.7.2. Механизъм на морфологичната (структурната) еволюция.
5.8. Функционален модел на еволюцията. Тенденции в развитието на дейността на отделните функционални блокове.
5.8.0. Тенденции в проявата на признаците при взаимодействието на частите на системата.
5.8.1. Работен орган.
5.8.2. Трансмисия.
5.8.3. Органи за управление.
5.8.4. Ценности (Двигател).
 
5.9. Организационен модел на еволюцията. Организация на еволюцията.
5.9.1.Принцип на съсъществуването на висшето с низшето в системата в една и съща среда.
5.9.2. Съвместно съществуване на старото с новото в еволюцията.
5.9.3. Съвместно съществуване на система и среда.
5.9.4. Степен на еволюционна приемственост и обновяване между старите и новите структури, функции и управленски подходи.
5.9.4.1. Приемственост и обновяване на структурата на системата.
5.9.4.1.1. Степен на еволюционната приемственост. Функция на еволюционната приемственост на структурите на системата.
5.9.4.1.2. Линейно уравнение на еволюцията на структурите (по Христо Константинов, с. 41-47.).
 
5.9.4.1.2.1. Коефициенти на линейното уравнение на структурите на еволюираща система.
5.9.4.1.2.2. Линейно уравнение на еволюцията на структурите.
5.9.4.2. Приемственост и обновяване на функцията на системата.
5.9.4.3. Приемственост и обновяване на управлението на системите.
5.9.4.3.1. Количествени приемственост и обновяване на управлението на системата.
5.9.4.3.2. Качествени приемственост и обновяване на управлението на системата.
5.9.4.4. Динамичен модел на приемствеността и обновяването на структурите, функциите и управлението в еволюцията.
5.9.5. Съвместно съществуване на системи имащи сходни параметри.
5.9.6. Съвместно съществуване на различните нива на организация на системата.
5.9.7. Взаимообуславяне и съсъществуване на твореца и творението.
5.9.7.1. Информационно-организационни потоци между заинтересования от създаването и развитието на творението и самото творение.
5.9.7.2. Информационно-организационни потоци между колективните създатели и усъвършенствуватели на еволюиращи системи.
5.9.7.3. Психозата като нетворческа (безплодна) самоизолация на индивидите и групите.
5.10. Най-важни факти при описанието на картината на еволюцията.
5.11. Вибрационен модел на еволюцията (синтез на хронологичния, морфологичния, функционалния и организационния модели).
Част 6. Еволюция на информацията.
6.1. Субстанциална основа на еволюцията на информацията.
6.2. Организационна и управленческа основа за еволюцията на информацията.
Част 7. Еволюция на взаимодействията.
7.1. Взаимодействие между тяло и среда. Взаимодействие между тела.
7.1.1. Еволюционна система на взаимодействията (по идеи от Христо Константинов).
7.1.1.1. Принцип на последователността.
7.1.1.2. Принцип на персистенцията.
7.1.1.3. Принцип на комбинацията.
 
7.1.1.4. Принцип на относителността на прогреса.
7.1.2. Фактори на взаимодействията.
7.1.3. Резултати на взаимодействията.
7.1.4. Връзки, които се осъществяват при взаимодействията в системата на еволюцията. Взаимодействие между трансцендентно и иманентно.
7.1.5. Еволюционна тенденция за ефектите на въздействията.
7.1.6. Еволюция на системата на движение с взаимодействие на тяло със средата при движение през нея.
7.2. Съвременни теории, чиито модели на описание на процесите утвърждават вибрационния модел на еволюцията.
Част 8. Еволюция на управленските стратегии (по идеи на Роман Харизанов).
8.1. Причинна стартегия.
8.2. Конкорд-ефект - стратегия (ретрофилия).
8.3. Стратегия на настоящото присъствие - презенсофилия.
 
8.4. Стратегия на привлечения от бъдещето - футурофилия.
8.5. Управленски бифуркации.
III Том. ЧАСТНИ ЕВОЛЮЦИОННИ ЗАКОНИ.
Част 9. Еволюция на Вселената.
9.1. Първа фаза. Фазата в която живеем.
 
9.2. Втора фаза. Фазата на имплозия на Вселената, която няма да започне скоро.
9.3. Трета фаза. Фазата, за която най-малко знаем.
Част 10. Еволюция на Живота.
10.1. Проблеми около произхода на живота.
10.1.1. Животът като органическа система. Атрибути на органическите системи. Атрибути на живота.
10.1.2. Проблеми около старта на живота.
 
10.2. Закони на онтогенетичното време.
10.2.1. Закон за вретеното.
10.2.2. Закон за забавянето на метаболитните процеси с възрастта.
10.2.3. Закон за хронометричните влияния върху онтогенетичното време.
10.2.4. Закон за връзката между времето за съзряване и максималната продължителност на живота.
10.2.5. Закон за зависимостта на продължителността на живота от метаболитното натоварване на организма.
10.3. Генерационно време.
10.4. Филогенез.
10.4.1. Системна теория за еволюцията.
10.4.1.1. Еволюция и филогения.
10.4.1.2. Теории за еволюцията. Синтетична теория за еволюцията.
10.4.1.3. Системна теория за еволюцията.
10.4.2. Еколого-еволюционни бележки.
10.4.3. Генетико-еволюционни бележки.
10.4.4. Филогенетична схема.
 
10.4.5. Основните понятия в системата на еволюцията и еволюцията на живота.
10.4.5.1. Фактори влияещи върху еволюционния процес.
10.4.5.1.1. Космо- и геофизически фактори.
 
10.4.5.1.2. Изолацията като еволюционен фактор.
10.4.5.2. Резултати от еволюцията.
10.4.5.2.1. Елементарно еволюционно явление.
10.4.5.2.2. Тенденции в резултатите на еволюцията. Форми на отбор.
10.4.5.2.3. Тенденции в резултатите на еволюцията на популационно ниво.
10.4.5.2.4. Тенденции в резултатите на еволюцията във видообразуването: дивергенция, конвергенция, паралелизъм.
10.4.5.2.5. Тенденции в резултатите на еволюцията: макроеволюцията: алогенез и арогенез.
10.4.5.2.6. Изходящи форми на биологичната еволюция според еволюционната парадигма за материята и духа.
10.4.5.3. Елементи на еволюцията.
10.4.5.3.1. Скорост на мутационния процес.
10.4.5.3.2. Реципрочни отношения между скоростите в етапите и фазите на онтогенез и филогенез (Закон на Хекел-Мюлер (-Груев)).
10.4.5.3.3. Реципрочни отношения между скоростите на еволюция и текущ хомеостазен обмен в интегративните нива на организация на живата материя.
10.5. Филоонтогенез.
10.5.1. Относно мястото на вибрационния модел на еволюцията в разбиранията за филоонтогенеза.
10.5.1.1. Трансцендентна индукция, иманентна рецепция (перцепция) и равновесно състояние. (по Прибрам К., 19!!!!).
10.5.1.2. Ин-ян концепцията в биологията.
!!!!!!
10.5.2. Филоонтогенез на еукариотите (по Голубовский [!!!!!] и др.).
10.5.2.1. Системна структура на генотипа.
10.5.2.1.0. Определение за геном.
10.5.2.1.1. Функционални блокове на системата на генотипа.
 
10.5.2.1.2. Структурна организация на генотипа. Елементност.
10.5.2.1.2.1. Пространствена организация на генотипа.
10.5.2.1.2.2. Функционална организация на генотипа.
10.5.2.1.3. Свързаност между структурните и функционалните (ОК и ФК) компоненти на генотипа. Организираност.
10.5.2.1.3.1. Преходи ОК-ФК и ФК-ОК.
10.5.2.1.3.2. Вариации и вариационна изменчивост.
10.5.2.1.3.3. Структурна (статична) и функционална (динамична) наследственост.
10.5.2.1.3.4. Примери за функциите на епигенетичната приемственост.
10.5.2.1.4. Управление на генотипа.
10.5.2.2. Наследственост и изменчивост при еукариотите.
10.5.3. Планове на (за) еволюцията при еукариотите (с примери).
10.5.3.1. Селекционни планове. Пример при човека (по [Алтухов Ю. П., Курбатова О. Л., 1984, с. 7.]).
10.5.3.2. Алгоритмични планове. Неутралистична теория на Моту Кимура (1968).
10.5.3.3. Системен план на еволюцията.
10.5.3.4. Евристични планове на еволюцията на еукариотите.
10.5.3.5. Креационни планове.
10.5.4. Молекулно-генетични архетипи в организацията на генома на еукариотите (по идеи от [Корочкин, Л. И., 19!!!!]).
10.5.5. Палеонтологични, екологични, ембриологични доказателства за съществуването на архетипи и произход на видовете на ниво креационен план чрез трансформация на архетипите в процеса на епигенез.
10.5.6. Детерминация и диференциация на клетките. Фина регулация на морфогенеза в процеса на онто- и филогенез.
10.5.6.1. Определения за детерминация и диференциация на клетките.
 
10.5.6.2. Фактори, които променят времевата последователност и дозата на експресия на генетичния материал: индуктори на морфогенеза.
10.5.6.2.1. Блуждаещи ретровирусоподобни частици (по Л. И. Корочкин, 1984).
10.5.6.2.2. Електрични, механични и химични сигнали.
10.5.6.2.3. Антигенни сигнали. Форсирана молекулярна еволюция при имуноглобулиновите гени.
10.5.6.2.3.1. Антигенни сигнали.
10.5.6.2.3.2. Антитела.
10.5.6.2.3.3. Молекулна еволюция на гените за синтез на антитела в хода на онтогенеза.
10.5.7. Хроноекосоциален закон за потенциала на филоонтогенеза.
10.6. Принципите на морфологичната еволюцията на живите системи на ниво орган и организъм.
10.6.1. Приемственост и обновяване на функциите на системите на органите.
10.6.2. Примери за действието на принципите на еволюцията на живата материя на ниво орган.
10.7. Кратка история на еволюционните промени при организмите от големите таксономични групи: царствата на растенията и животните.
Част 11. Еволюция на човешката цивилизация.
11.1. Що е общество?
11.1.1. Определение за общество.
11.1.2. Функционален базис на обществото.
11.1.3. Структурен базис на обществото.
11.2. Социално време.
11.3. Култура и цивилизация.
 
11.3.1. Култура и цивилизация.
11.3.2. Съдържание на духовната култура.
11.3.3. Фактори - посредници на преходите между етика, естетика и наука.
11.3.4. Общата култура на личността.
11.3.5. Материалната култура.
11.4. Етапи на развитие на човешката цивилизация.
11.5. Еволюция на техническите системи.
11.6. Еволюция на научното познание.
11.7. Схема на познанието и дейностната система.
Част 12. Еволюция на психиката.
12.1. Психиката на човека.
12.2. Индивидуално развитие на психиката.
12.3. Закони на психичния онтогенез.
12.3.1. Закон за запълнения времеви отрязък.
12.3.2. Закон за възрастовото ускорение на времето.
 
12.3.3. Закон за емоционалното ускорение на времето.
12.3.4. Закон за хронологичната несъвместимост.
12.4. Възможности пред историческо-еволюционното развитие на духа.
12.5. Психобиосоциално развитие: онто- и филогенез.
IV Том. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВОЛЮЦИЯТА.
Част 13. Управленски въздействия със стабилизиращ и динамизиращ характер.
13.0. Увод в технологията на еволюцията.
13.0.1. Поле на действие на еволюционните технологии.
13.0.2. Изисквания към съвременните и бъдещите технологии въобще.
13.1. Управленски въздействия върху системата на отделни стъпки (итерации).
13.1.1. Въздействия върху работния орган.
13.1.2. Въздействия върху цялостната система.
13.1.3. Порядък на управленските въздействия върху системата на еволюцията.
13.1.4. Алгоритъм на пълното изчерпване на възможностите при проследяване на движението към целта на еволюираща система.
13.2. Управление на вход-изхода (I/O) на системата Елементарно динамично звено (ЕДЗ).
13.2.1. Определение за елементарно динамично звено.
13.2.2. Класификация на ЕДЗ.
Част 14. Интегрална еволюционна теория и технология.
14.1. Основи на интегралната еволюционна теория и технология.
14.2. Основи на интегралната еволюционна технология.
14.2.1. Класификация и категория на еволюционната технология.
14.2.1.1. Технологии предназначени за управление на входа на еволюиращата система.
14.2.1.2. Технологии предназначени за промяна на еволюционното ниво чрез системи, наречени "елементарни динамични звена".
14.2.1.3. Технологии за управление на елементите на еволюцията.
14.2.1.3.1. Технологии управляващи развитието на ниво цикъл, т. е. броя на циклите.
14.2.1.3.2. Технологии управляващи системата на ниво фаза.
14.2.1.3.3. Технологии за управление на скоростта и ускорението на еволюцията.
14.2.1.3.4. Посока на еволюционните изменения.
14.2.1.3.5. Технологии от типа на трансфера на технологии.
14.2.1.4. Технологии за създаване на самоорганизиращи се (негентропийни) и ентропийни системи.
14.2.1.5. Технологии отчитащи дълбочината на прецизност при описание и управление на информационните процеси в еволюиращите системи.
 
14.2.1.5.1. Прецизност на еволюционната технология според правилото "2^n" (2,4,8,16,32...).
14.2.1.5.1.1. Трибология.
14.2.1.5.1.2. Духовно-практически опит на толтеките (знаещите).
14.2.1.5.1.3. Духовно-практическа езотерична система Кабала.
14.2.1.5.1.4. Китайска книга на промените "И-дзин".
 
14.2.1.5.2. Технологии зависещи от нивото на осъзнатостта на планирането при управление на процеса на еволюция.
14.2.1.5.2.1. Планове на случайния избор, на безразличието между две или повече различни въздействия.
14.2.1.5.2.2. Планове за системния подбор.
14.2.1.5.2.3. Евристични планове.
 
14.2.1.5.2.4. Креационни планове.
14.2.2.5.3. Оценка на творческата ефективност на продукта създаден от прилагането на еволюционна технология според нивото на творческа активност.
14.2.2. Описание на еволюционната технология.
14.2.3. Технология на управление на потенциала за еволюиране на система.
14.2.4. Технология на акселерацията (стимулация на I фаза).
 
14.2.5. Технология на ретардацията (стимулация на II фаза).
14.2.6. Технология на затваряне на цикъла (стимулация на III фаза за реликвимация).
14.2.7. Пример за прилагане на акселеративна еволюционна технология.
14.2.8. Пример за прилагане на технология на затваряне на цикъла.
14.2.8.1. Основания на менталните технологии.
14.2.8.2. Медитацията.
Част 15. Прогностична, евристична и еволюционна латология.
15.1. Видове грешки и техните източници.
15.1.1. Технико-операционни грешки.
15.1.2. Информационни грешки.
15.1.2.1. Грешки на входа на информацията.
15.1.2.2. Грешки на стадия на обработка на информацията.
15.1.2.3. Психологически грешки в стадия на обработка на информацията.
15.1.3. Бариери на изхода на информацията.
15.1.3.1. Исторически предразсъдъци.
15.1.3.2. Гносеологически и идеологически бариери.
15.1.3.3. Семантически бариери.
15.1.4. Социални бариери.
15.1.4.1. Социокултурна бариера.
15.1.4.2. Генетическа бариера.
15.1.4.3. Поведенчески бариери.
 
15.1.4.4. Липса на социален контакт между изработващите прогнози и творчески продукти и хората нуждаещи се от тях.
15.1.5. Репродукционни грешки и бариери.
15.1.5.1. Информацията случайно остава неизползувана или се засекретява.
15.1.5.2. Информацията се използува тенденциозно за манипулация за лична изгода от управляващите обществото.
15.2. Технология на грешката.
Част 16. Творческо предизвикателство към воините на еволюцията.
16.1. Структура на творческата задача и отговор.
16.2. Еволюционна история на задвижването на въртящ се около оста си пробивен инструмент (по Георги Ламбаджиев).
16.3. Еволюционна история на структурата на системата товар-носач (ТН) (по Георги Ламбаджиев).
16.4. Алгоритъм на еволюционната история на системите - фантомати.
ИЗВОДИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ЕДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ПРОГРАМА? (по Александров, Комков, 1988)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: АНТРОПОГЕНЕЗИС СПОРЕД БОРИС Ф. ПОРШНЕВ ПО НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ
РЕЧНИК.
ЛИТЕРАТУРА.
СЪДЪРЖАНИЕ.
Гласувай:
0
01. анонимен - Книга
22.10.2007 15:15
Представената книга е много интересна. Къде има възможност да бъде прочетена или намерена? Може да ми пишете на е-mail gzhelezov@abv.bg
д-р Георги Железов
Географски институт
цитирай
2. анонимен - Полезно
30.12.2007 13:22
Борис Петров apex@abv.bg
мисля по точка 15.1.4.4. Липса на социален контакт между изработващите прогнози и творчески продукти и хората нуждаещи се от тях. (решаването на тази задача предоставя възможност за развиване на подобна среда )
цитирай
3. анонимен - Добре звучи!
26.05.2008 09:29
И аз бих искала да я прочета! е-mail:
eyankulova@yahoo.com
цитирай
4. анонимен - от eyankulova@yahoo.com
26.05.2008 09:33
Член-кор. Л.И.Корочкин ми е научен ръководител на дисертацията.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 463164
Постинги: 238
Коментари: 161
Гласове: 491
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930