Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.09.2009 17:30 - ПСИХИЧНО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ 13 Приложение 1: Трансърфинг
Автор: burda Категория: Технологии   
Прочетен: 1710 Коментари: 0 Гласове:
1Автор: Вадим Зеланд
1.Основни термини.

2.Основни принципи.

3.Основни практики.

 

1.Основни термини

 

Загадката на Наблюдателя.

Човек не знае, че може не да се докопа, а просто да достигне желаното. Звучи напълно невероятно, но без преувеличение това е така…

 

Избор

Трансърфингът предлага принципно различен подход за достигане на целите. Човек прави избор както дава поръчка в ресторанта, без да се ангажира със средствата за постигането. Накрая целта се реализира в голямата си част сама, независимо от преките действия на клиента. Вашите желания не се изпълняват. Вашите мечти не се сбъдват. Но вашият избор е непреклонен закон и той неизбежно ще бъде реализиран. Същността на избора не може да се обясни с две думи. Цялата магическа сила на трансърфинга е в отговора на въпроса какво е това изборът и как да се направи той.

 

Пространство на вариантите

Пространството на вариантите представлява информационна структура. Това е безкрайно информационно поле, съдържащо всички варианти на всякакви събития, които могат да стават. Може да се каже, че в пространството на вариантите има всичко, което е било и което ще стане. Пространството на вариантите служи за шаблон, координатна мрежа на всяко движение в пространството и времето.

 

Сектор от пространството на вариантите

Във всяка точка от пространството има неин вариант за едно или друго събитие. За улеснение на разбирането ще считаме, че вариантът се състои от сценарий и декори. Декорите са външният вид или формата на проявление, а сценарият – път, по който се движи материята. За удобство можем да разпределим пространството на вариантите на сектори. Всеки сектор има собствен сценарий и декори. Колкото е по-голямо разстоянието между секторите, толкова по-силно се различават техните сценарии и декори. Човешката съдба също е представена в множество варианти. Теоретично няма никакви ограничения върху сценариите и декорите на човешката съдба, понеже пространството на вариантите е безкрайно.

 

Линия на живота

Животът на човека, също като всяко друго движение на материята, представлява верига от причини и следствия. Следствието в пространството на вариантите винаги се намира близо до своята причина. Едното следва от другото, затова секторите на съдбата построяват линията на живота. Сценариите и декорите на секторите върху една жизнена линия са повече или по-малко еднородни. Животът на човека тече равномерно по една линия докато не се стигне до събитие, променящо сценария и декорите. Тогава съдбата на човека прави завой и минава на друга жизнена линия. Вие винаги се намирате на тези жизнени линии, параметрите на които удовлетворяват вашето мислено излъчване (т.е. кохерентни са на мислите – б.прев.). Променяйки отношението си към живота, т.е. параметрите на своето мисловно излъчване, вие преминавате на друга жизнена линия, с други варианти на развитие на събитията.

 

Материална реализация

Информационната структура на пространството на вариантите при определени условия може да се материализира. Излъчването на мисловна енергия индуцира материалната реализация на варианта. Излъчването, също така и сектора от пространството, имат определени параметри. Мисловното излъчване попада на съответния сектор и вариантът се реализира. По този начин мислите оказват непосредствено влияние върху хода на събитията. Пространството на вариантите служи за шаблон, то определя по какъв начин трябва да се проявят материалните реализации.

Движението на материалната реализация става в съответствие с това, което е заложено в структурата на пространството на вариантите. Материалната реализация се придвижва в пространството и времето, но вариантите си остават на място и съществуват вечно. Всяко живо същество формира слой на своя свят с помощта на мисловното излъчване. Нашия свят е населен от множество организми, и всеки организъм внася своя принос във формирането на реалността.

 

Махало

Когато мислите на група хора са насочени в едно направление, параметрите на тяхната мисловна енергия са идентични. Мисловната енергия на отделните хора създава интерференчна картина в енергийното поле. В такъв случай сред океана от енергия се създава отделна независима енерго-информационна структура – енергийно махало. Тази структура започва да живее свой живот и подчинява хората, задействали нейното създаване, на своите закони.

Махалото се разлюлява толкова по-силно, колкото повече привърженици го захранват със своята енергия. Всяко махало има собствена характерна честота на колебанията. Например люлката може да се разлюлява само ако се прилагат усилия с определена честота. Тази честота се нарича резонансна. Ако  привържениците на махалото намалеят, неговите колебания намаляват амплитудата си. Когато не остане и един привърженик, махалото спира и умира като същност. Човек, попаднал под влиянието на деструктивно махало си загубва свободата. Той е принуден да живее по законите на махалото и да бъде винтче в голям механизъм  - независимо дали това му харесва или не.

Махалото се храни с енергията на своите привърженици и за тяхна сметка увеличава размаха на колебанията си.

Махалото се стреми да привлече към себе си колкото се може повече привърженици, за да получи колкото е възможно повече енергия.

Махалото противопоставя групата от своите привърженици на всички останали групи. (Ние сме такива, а те, другите, са лоши).

Махалото агресивно обвинява всеки, който не е пожелал да стане негов привърженик, и се опитва или да го привлече на своя страна, или да го неутрализира или отстрани.

Махалото ползува благообразни привлекателни маски, прикрива се с високи цели, играе с чувствата на хората, за да оправдае действията си и да завоюва колкото се може повече привърженици.

За да изпомпат енергия от човека, махалата се хващат за неговите чувства и реакции: негодувание, недоволство, ненавист, завист, раздразнение, безпокойство, вълнение, потиснатост, объркване, отчаяние, страх, жалост, привързаност, възхищение, умиление, идеализация, преклонение, възторг, разочарование, гордост, надменност, презрение, отвращение, обида, чувство за дълг, чувство за вина и т.н.

Основната опасност за човека, поддал се на влиянието на деструктивното махало е, че то повежда жертвата си встрани от тези линии, на които човекът се чувства щастлив. Нужно е да се освободим от натрапените цели в борбата за които човек се отдалечава все повече от своята удовлетвореност.

 

Вълна на късмета

Вълната на късмета се получава при натрупване на благоприятни за вас линии на живота. В пространството на вариантите има всичко, в т.число и такива златни жили. Ако сте попаднали на крайната линия на такава нееднородност и сте си хванали късмета, вие можете по инерция да се спускате по други натрупвания, където ви следват нови щастливи обстоятелства. Но ако след първия успех започне черна писта, значи за вас се е заловило деструктивно махало и ви е отклонило от вълната на късмета.

 

Прекомерен потенциал

Прекомерният потенциал е нарушение на всяко равновесие. На физическо ниво това може да е падане на налягането, разлика в температурата и всяка друга напрегнатост. На енергийно ниво това винаги е излишък или недостиг на енергията в равномерното енергийно поле.

Прекомерен потенциал се получава от мисловната енергия тогава, когато на някакъв обект се придава твърде голямо значение. Например желанието генерира прекомерен потенциал, понеже се стреми да придърпа предмета на желанието там, където го няма. Желанието да се притежава това, което го няма у себе си създава такава “разлика в наляганията”. Други примери за прекомерен потенциал: недоволство, осъждане, възхищение, преклонение, идеализация, завишена оценка, тщеславие, чувство за превъзходство, вина, малоценност и т.н.

 

Равновесни сили

Ако се появи прекомерен потенциал, незабавно се появяват и равновесни сили, насочени към неговото премахване. Прекомерният потенциал създава мисловна енергия тогава, когато на някакъв обект се придаде прекалено голямо значение. Например да сравним две ситуации: вие сте на пода у дома и другата – вие сте на края на пропастта. В първия случай вас това изобщо не ви вълнува. Във втория случай ситуацията има за вас много голямо значение – да се направи едно невнимателно движение и ще се случи непоправимото. На енергийно ниво фактът, че вие просто стоите има еднакво значение както в първия, така и във втория случай. Но стоейки над пропастта, вие със страха си нагнетявате напрежение, създавате нееднородност в енергийното поле. И веднага възникват равновесни сили, насочени към премахването на този прекомерен потенциал. Вие дори можете реално да усетите тяхното действие. От една страна необяснима сила ви привлича надолу, а от друга – ви дърпа да отстъпите по-далеч от края. Нали за това, за да се отстрани прекомерния потенциал на страха ви, на равновесните сили им трябва или да ви отдръпнат от края, или да ви хвърлят надолу и да приключат с това. Точно това действие усещате вие.

Действията на равновесните сили по отстраняването на прекомерния потенциал пораждат грамада от проблеми. Коварството се заключава в това, че човек често получава резултат, напълно противоположен на намерението. При това е напълно неясно какво става. Оттук идва и усещането, че действа някаква необяснима сила, своего рода “закон на подлостта”.

 

Отношения на зависимост

Отношенията на зависимост определят ситуационни условия от типа “ако ти направиш така…., тогава аз…”. “Ако ти ме обичаш, значи ще захвърлиш всичко и ще идеш накрая на света. Ако ти не се ожениш за мен (не тръгнеш с мен), значи не ме обичаш. Ако ти ме хвалиш, тогава ще дружа с теб. Ако ти не ми дадеш лопатката си, аз ще те прогоня от пясъчника”. Ако любовта преминава в отношения на зависимост, то непременно възниква прекомерен потенциал. Безусловната любов е любов без право на притежание, възхищение без преклонение. С други думи, безусловната любов не поражда отношения на зависимост между този който обича и предмета на неговата любов.

Равновесието се нарушава и в случай на сравнение на едно с друго или се противопоставят. “Ние сме такива, а те са други!”. Например, националната гордост: в сравнение с кои нации? Чувството за малоценност: в сравнение с кого? Или лична гордост – в сравнение с кой? Ако има противопоставяне, равновесните сили непременно се включват в системата, за да премахнат потенциала – както положителния, така и отрицателния. Понеже потенциала го създавате вие, действието на силите ще бъде насочено преди всичко срещу вас. Действието е насочено или към разкъсване на субектите на противоречието, или към съединяването им – към двустранно съгласие, или към стълкновение.

 

Важност

Важността е най-общия тип прекомерен потенциал. Важността се появава там, където на нещо се отдава прекалено голямо значение. Важността е прекомерен потенциал в най-чист вид, при премахването на който равновесните сили формират проблеми за този, който е създал този потенциал.

Съществуват два типа важност: вътрешна и външна. Вътрешната, или собствена важност се проявява като надценяване на собствените достойнства или недосатъци. Формулата на вътрешната важност звучи така: “Аз съм важна личност” или “Аз изпълнявам важна работа”. Когато стрелката на важността на личността се вдигне към края на скалата, на работа идват равновесните сили и “важната птица” я перват по носа. Този който “изпълнява важна работа” също го чака разочарование: или работата няма да е нужна никому, или ще бъде изпълнена много лошо. Има и обратна страна, а именно, ако се принизяват собствените достойнства, ниска себеоценка. Големината на прекомерния потенциал и в двата случая е еднаква, разликата е само в знаците.

Външната важност по същия изкуствен начин се прави от човека, когато той придава по-голямо значение на обект или събитие от външния свят. Формулата на външната важност е следната: “За мен голямо значение има това” или “за мен е много важно да направя онова”. При това се получава прекомерен потенциал и цялата работа ще бъде провалена. Представете си, че трябва да преминете по дърво, лежащо на земята. Няма нищо по-просто. А сега вие трябва да минете по същото дърво, разположено между покривите на две високи къщи. Това за вас е много важно, и трудно ще ви е да се убедите в обратното.

 

Слой на света

С мислите си човек формира собствената си реалност – слой от своя свят. Всеки човек е настроен на своя сектор в пространството на  вариантите, затова всеки живее в своя свят. Енергията на мислите стартира материална реализация в определен сектор от пространството на вариантите – живота на дадения човек в дадения свят. Неговия живот представлява отделен слой от този свят.  Всички тези светове се наслагват един върху друг и образуват това, което ние разбираме като свят, в който живеем.

 

Индуциран преход

Катастрофи, стихийни бедствия, въоръжени конфликти, икономически кризи – всички те се развиват по спирала. Отначало има завръзка, след това разгъване, все повече се нагнетява напрежение, после следва кулминацията, емоциите вече изпепеляват всичко, и накрая, развръзка – цялата енергия се разпилява в пространството и настъпва временно затишие. Примерно по този начин става и водовъртежът. Мисловното излъчване на група хора попада в примката на захвата на махалото, което започва да се разлюлява, повличайки хората на бедствените житейски линии. Човек откликва на първото побутване от махалото, например, като реагира на негативното събитие, взема участие в завръзката и се оказва в зоната на действие на спиралата, която се развърта и го впримчва в себе си като в дупка.

Явлението на захват в дупка се определя като индуциран преход на живота на жизнена линия, в която човекът става жертва на деструктивното махало. Откликът на човека на тласъка на махалото и последващото взаимно подхранване на енергията на колебанията индуцира преходът на човека на жизнена линия, близка по честота на колебанията на махалото. В резултат на това негативното събитие се включва в слоя на света на дадения човек.

 

    Течение на вариантите

Информацията лежи в пространството на вариантите стационарно, във вид на матрица. Но в същото време структурата на информацията е организирана във вериги от причинно-следствени връзки. Например, в единия сектор стои причината: аз се скарах с жената. В следващия сектор се намира следствието на тази причина: закъснях за самолета. След този сектор идва поредното събитие: останах жив, защото самолета се разби. По този начин причинно-следствените връзки пораждат течението на вариантите.

Основната причина заради която не бива да се съпротивляваме на това течение е тази, че това е безпредметно, и дори във вреда като се загубва маса енергия. Течението върви по пътя на най-малкото съпротивление и затова съдържа в себе си най-ефективните и рационални решения на проблемите. Съпротивата на течението, напротив, поражда маса нови проблеми.

Неспокойният ум постоянно получава тласъци от махала и се залавя да решава всички проблеми, опитвайки се да държи ситуацията под контрол. Волевите решения на ума – това в повечето случаи са безсмислени шляпания с ръце по водата. Повечето проблеми, особено малките, се решават отсамо себе си, ако не пречим на течението на вариантите.

Мощният интелект на разума не струва нищо, ако решението съществува в пространството на вариантите. Ако не влизате в подробностите и не пречите на течението на вариантите, решението ще си дойде само, при това най-оптималното. Оптималността вече и заложена в структурата на полето на информацията. Причинно-следствените връзки пораждат отделни потоци в течението на вариантите. Тези потоци са най-оптималните пътища за движение на причините и следствията. В пространството на вариантите има всичко, но с най-висока вероятност се реализират именно оптималните и най-малко енергоемките варианти. Природата не си хаби енергията напразно.

 

Пътеводни знаци

Пътеводни знаци се наричат тези, които показват възможния завой в течението на вариантите. С други думи, знакът служи като предвестник (предсигнал – б. прев.) на събитие, което ще внесе повече или по-малко забележимо изменение в размерния ход на живота. Ако очаквате някакъв завой, дори и незначителен, тогава може да се появи знак, сигнализиращ за него. Ако съвсем скоро предстои завой, който не очаквате, също може да се появи някакъв характерен знак.

Когато течението на вариантите прави завой, вие преминавате на друга жизнена линия. Линията е горе-долу еднородна по качеството на живота. Потокът в течението на вариантите може да пресича различни линии. Линиите на живота се различават една от друга по параметрите си. Промените може да са незначителни, но разлика все пак се усеща. Ето тази качествена разлика може да я забележите  -съзнателно или несъзнателно: сякаш нещо не е така, както е било преди минута.

Пътеводните знаци се появяват само в случай на началото на преход към други жизнени линии. Вие може да не обърнете внимание на отделно явление. Например гарван е изграчил, а вие не сте обърнали внимание. Това вас не ви е подготвило, вие няма да почувствате качествена разлика, значи всичко все още се намира в предишната линия. Но ако сте обърнали внимание на явлението, нещо във вас се е взряло, значи това е знак. Знакът се различава от обичайното явление с това, че винаги сигнализира за започващ преход към съществено различна жизнена линия.

 

Пространство на съновиденията

Сънищата не са илюзии в обичайния смисъл на думата. Разумът не въобразява сънищата си, той наистина ги вижда. Подсъзнанието самостоятелно не генерира нищо, а направо се включва към пространството на вариантите, което съдържа цялата информация. Сънуването е пътешествие на душата във виртуалното пространство на вариантите.

Сектори от пространството съдържат различни варианти на сценарии и декори. Декорите се вписват в неживата околна обстановка също както и живите същества. Сценариите определят как трябва да се развиват събитията. Сценариите и декорите в различните сектори се различават. Това, което можем да видим в реалността са реализираните варианти. На сън ние сме способни да видим това, което не е било реализирано, т.е. пиеси с виртуални сценарии и декори. Сънищата ни показват какво би могло да ни се случи в миналото или в бъдещето.

 

Информационно поле (Поле на информацията)

Мозъкът не пази самата информация, а някакво подобие на адреси към информация в пространството на вариантите. Разумът не е способен да направи нищо принципно ново. Той само може да събира нова версия на къщата от старите кубчета. Разумът владее само примитивна информация за тези кубчета и за това как да гради с тях. По-подробните данни разумът запазва ползувайки се от хартиените и други носители. Цялата останала информация идва към разума чрез душата от пространството на вариантите.

По някакъв начин разумът е способен да запомня адресите на необходимите му сектори от пространството. Ако се наложи нещо да се припомни, разумът се обръща към душата, а тя се настройва на съответния сектор. Но дали душата лошо се настройва или разумът не помни правилния адрес, или пък душата и разумът не могат да се разберат – в резултат на това ние сме това, което имаме: паметта е несъвършена, а гении стават само единици.

 

Намерение

Намерението приблизително означава решимост [да бъдем, бел. прев.], да имаме и да действаме. Реализира се не желанието, а намерението. Пожелайте си да се вдигне ръката ви. Желанието е оформено в мислите ви: давате си отчет, че искате да вдигнете ръка. Желание да се вдигне ръка? Не, само по себе си желанието не провокира никакво действие. Ръката се вдига само тогава, когато мислите за желанието са отработени и е останала само едната решителност да се действа. Може би решимостта повдига ръката? Също не. Вие сте взели окончателно решение, че повдигате ръката си, но тя още не помръдва. Какво повдига ръката? Как да определим това, което идва след решимостта? Ето тук се проявява безпомощността на разума да даде разумно обяснение, какво представлява намерението. Нашето определение за намерението като решимост да имаме и действаме, показва само прелюдията към силата, която ще изпълни действието. Остава ни само да установим факта, че ръката се повдига не от желанието, и не от решимостта, а от намерението.

Намерението се подразделя на вътрешно и външно. Вътрешното намерене подразбира активно въздействие към околния свят – това е решимостта да се действа. Външното намерение подразбира подчинението на света на волята на намерението – това е решимостта да имаме. Вътрешното намерение е концентрирано внимание на процеса на собственото придвижване към целта. Външното намерение е концентрираното внимание върху това как целта се реализира сама. Външното намерение просто позволява на целта да се самореализира. С вътрешното намерение целта се достига, а с външното се избира. Всичко, което е свързано с магията и паранормалните явления, се отнася до областта на външното намерение. Всичко, което може да се достигне в рамките на обичайния светоглед, се достига със силата на вътрешното намерение. Всичко, което изглежда невероятно, се реализира с помощта на външното намерение.

 

Слайд

Представите ни за себе си и за околния свят често са далеч от истината. Изкривявания внасят нашите слайдове (слайд - с общо приблизително и умозрително значение на касети, плочи, дискове, т.е. някакви стандартни информационни пакети – бел. прев.). Например, безпокоят ви някои ваши недостатъци и заради тях изпитвате чувство за малоценност, затова ви изглежда, че и на другите това също не им харесва и те не ги одобряват. Тогава при общуването си с хората вие вмъквате своя “проектор” - слайда на комплекса за малоценност - и виждате всичко в изкривена светлина.

Слайдът е изкривена картина на реалността в главата ни. Негативния слайд, по правило, поражда единство на душата и разума и затова се въплъщава в реалността. Нашите най-лоши очаквания се сбъдват. Негативните слайдове могат да се преобразят в позитивни и да се принудят да работят в своя полза. Ако вие преднамерено правите позитивен слайд, той е способен по удивителен начин да трансформира слоя на вашия свят. Техниката на слайдовете е един от тези мощни инструменти на Трансърфинга, който превръща мечтата в реалност.

 

Странник

В Трансърфинга, от гледна точка на здравия разум, всичко е обърнато с главата надолу. Впрочем, същото може да се каже и за здравия разум от позициите на Трансърфинга. Ако не искате да живеете като всички, ако не искате да сте удовлетворени от посредствените постижения, ако се стремите в този свой единствен живот за получите всичко “по цялата програма”, тогава вие сте Странник. Странникът на Трансърфинга не е избраник на съдбата – тя е неговата избраница. Вие достигате всичко, което искате, ако ви се удаде да разколебаете монолитния здрав разум. Това съвсем не означава да отлетите в облаците, а обратно – да се спуснете на земята, защото общоприетият здрав разум всъщност изобщо не е такъв.

 

Трансферна верига

Поетапният път към целта в пространството на вариантите се нарича трансферна верига. Всяко звено от веригата е отделен етап. Етапите са свързани  в звена, понеже ако не е преминат един етап, не може да се премине към следващия. Отделното звено на трансферната верига се състои от взаимосвързани и относително еднородни сектори от пространството. Пътят към целта в пространството на вариантите се структурира от трансферни вериги и течение на вариантите. Пространството на вариантите има подредена структура. Ако се преследва целта по безпорядъчен начин, тя няма да бъде достигната.

 

Единство на душата и разума

Разумът притежава воля, но е неспособен да управлява външното намерение. Душата е способна да усеща тъждествеността си с външното намерение, но няма воля. Тя лети в пространството на вариантите като неуправляема книжна лястовица. За да се подчини на волята външното намерение, е нужно само да се постигне интеграция на душата и разума. Това е доста сложна, но все пак реално изпълнима задача. Трансърфингът указва пътя за постигането на единство на душата и разума.

 

Фрейле

Вие може да опишете характера, навиците, маниерите, облика на познат ви човек, но зад всички тези характеристики има един интегрален образ, който ви е разбираем без думи. Ето тази индивидуална същност, която е разбираема без думи, се нарича фрейле.

Душата на всеки човек притежава неповторим индивидуален набор от параметри – фрейле на душата. За простота ще приемем условно да разбираме фрейлето на един човек като негова характерна (резонансна) честота (аналог на гено-кохерентното в описанието за еманацията). Фрейлето на един човек се различава от фрейлето на друг по същия начин, както се различават формите на снежинките, които са винаги неповторими. Фрейлето характеризира индивидуалната същност на душата на човека. В уникалостта на свойствата на вашата душа вие нямате конкуренти.

 

Вашите цели и врати

Всеки човек има свой уникален статут, чрез който той придобива истинско щастие в живота. Махалата налагат на човека чужди за него цели, които примамват със своята престижност и недостъпност. Гонейки лъжливи цели, вие или нищо няма да придобиете, или добивайки го разбирате, че това не ви е нужно.

Вашата цел ще превърне живота ви в празник. Достигането на Вашата цел привлича след себе си изпълнението на всички останали желания, при това резултатите надминават всички очаквания. Вашата врата е този път, който ви води към Вашата цел.

Ако вървите към Вашата цел през Вашата врата, никой и нищо не може да ви попречи, защото ключът на фрейлето на вашата душа идеално пасва на бравата на Вашия статут. Собственото никой няма да ви отнеме. Затова и проблем с достигането на Вашата си цел няма да има. Проблемът е само в това – да се намери Вашата цел и Вашата врата. Трансърфингът ви научава как се прави това.

 

2.Основни принципи

 

Многовариантност

Реалността има безкрайно разнообразие на формите на проява. Многообразието на формите на проява на реалността е заложено в пространството на вариантите. Пространството на вариантите е цялостна материална информационна структура. Това е безкрайно информационно поле, съдържащо всички възможни варианти на всички събития, които могат да станат. Може да се каже, че в пространството на вариантите има всичко, което е било, е и ще бъде. Пространството на вариантите служи за шаблон, координатна мрежа за всяко движение на материята в пространството и времето. Реалността се проявява в цялото си многообразие защото броя на нейните варианти е безкраен.

Всяка теория е само отделен аспект на проявите на многостранната реалност. Светът се проявява в цялото си многообразие, той сякаш е създаден за да угоди на всеки вкус. Всеки може да намери в този свят всичко, което му е угодно. Дори в различните направения на знанието, светът обръща към нас тази си страна, която искаме да видим. Например идеализмът твърди, че светът е илюзия, и светът се съгласява. Материализмът твърди обратното, и светът пак няма нищо напротив. Хората се карат помежду си, налагайки един на друг своето отношение към света, а светът показва, че всички те са прави. Та това не е ли забележително?! Пространството на вариантите – това са т.нар. илюзии, а материалната реализация на вариантите – това е което се разбира като материален свят. Ние винаги получаваме това, което избираме.

Принципът на многовариантността е първата отправна точка на Трансърфинга. Независимо от общия характер на този принцип, предстои ви да се убедите колко интересно и неочаквано знание разкрива той.

 

Материализация на варианта

В днешно време вече не подлежи на съмнение факта, че мислите са материални. Реалността ни се представя в две форми: от една страна битието определя съзнанието, а от друга има неоспорими доказателства за обратното. Мислите представляват не само мотив на действията на човека, но и оказват пряко действие на окръжаващата реалност. Например, нашите най-лоши очаквания, като правило се сбъдват. Естествено, може да се спори, че тук има място не материализацията на мислите, а предчувствието за прииждащите неприятности. Действително, при паранормалните явления има много неясно и нееднозначно. Но това не означава, че дадената форма на проява на реалността може да се игнорира. Има множество факти, потвърждаващи непосредственото влияние на мислите върху околната реалност. Карл Юнг, описвайки подобни явления ги е нарекъл “синхронни”.

Тъй или иначе, съзнанието на човека формира неговата съдба. Втория принцип на Трансърфинга твърди, че излъчването на мисловна енергия индуцира материалната реализация на варианта. Реалността се проявява и в такава форма, в която съзнанието определя реалността. За потвърждение на това служат не само фактите от обичайния живот, но и опитите в квантовата физика. Механизмът на взаимодействие на мисловното излъчване с пространството на вариантите [засега] е неизвестен. Досега остава неизвестно как върви процесът на предаване на информацията: енергийно или на друга основа. За удобство просто приемаме, че излъчването на мисловна енергия “засветва” определен сектор от пространството на вариантите, в резултат на което вариантът получава материално въплъщение.

 

Избор

Изборът ви винаги се реализира. Каквото избирате – това получавате. Какъвто и светоглед да изберете, истината ще бъде на ваша страна. И другите ще спорят с вас именно защото и те също са прави.

От модела на вариантите следва, че човек сам моделира съдбата си. И не само с това концепцията на съдбата в Трансърфинга се различава от общоизвестните. В кое е резликата? В това, че собственото щастие може да се избере без да се борим за него. Не бързайте веднага да приемате модела на вариантите или да го отхвърляте. Задайте си простия въпрос: много ли успяхте да получите от света в борбата му с него, за щастието си? Всеки решава сам за себе си, може да продължи борбата в същия дух, или все пак да изпробва друг начин. Нали борейки се може да изгубиш целия си живот, така и без нищо да постигнеш. Не е ли по-просто да направиш така, че светът да те посрещне? Нали той само с това се занимава, да реализира вашия избор.

В пространството на вариантите има безкрайно множество линии на съдбата за всеки човек. Ние нямаме основания да се обиждаме от съдбата си, защото ни е дадено правото да избираме. Проблемът ни е само в това, че ние не умеем да го правим.

 

Преход

За удобство при разбирането, в качеството на параметър на мисловното излъчване може да се приеме неговата честота, също както при радиовълните. Когато си мислите за нещо, честотата на енергията на мислите ви е настроена на определена област от пространствто на вариантите. Когато енергията попадне в сектора на пространството на вариантите, се реализира в материалния свят дадения вариант. Енергията има сложна структура и пронизва всичко в света (омниинтерпенетрантност – бел. прев.). Преминавайки през човешкото тяло [и аура – доп. прев.], енергията се модулира от мислите и на изхода си придобива параметри, съответстващи на тези мисли. Параметрите на енергията се пропиват с характеристиките на мислите. На същия принцип работи и радиопредавателят. По този начин на изхода се получава мисловно излъчване, което преобразува сектора от пространството на вариантите в реалността. Когато си мислите за лошо или добро, вие излъчвате енергията на мисълта в пространството на вариантите. Модулираната енергия се налага върху определения сектор и това внася съответните изменения в живота ви.

Доколкото мислите ви са горе-долу еднородни по насока, вие се намирате на една и съща жизнена линия. Но щом отношението към реалността се промени в една или друга посока, параметрите на мисловното внушение приемат нови характеристики и материалната реализация на слоя на вашия свят преминава на друга линия. Там събитията вече се развиват по друг сценарий, в съответствие с параметрите на вашето излъчване. Ако сценарият не ви устройва, вие ще се борите, опитвайки се да промените ситуацията. Срещайки се с препятствия, вие реагирате негативно, изразявайки недоволство или изпадайки в униние. Мисловното ви излъчване се преустройва на линия, в която препятствията са още повече. В резултат на това излиза, че животът се хлъзга по наклонена плоскост.

 

Пасивност на избора

С негативните си мисли вие насочвате реализацията си в проблемните области от пространството на вариантите. Вие смятате, че със своите действия преодолявате препятствия. Всъщност излиза, че получавате това, което сте избрали. Избирате борба с препятствията и ги получавате в изобилие. Погълнати сте от мисли за проблемите и те винаги присъстват в живота ви. Действията ви са насочени към промяна на ситуацията на текущия живот. Но работата е в това, че вие не можете да промените сценария в пространството на вариантите. Вие сте способни само да изберете друг. Опитвайки се да измените това, което не ви устройва по сценарий, вие си мислите именно за това, което не ви харесва. С което вашият избор успешно се реализира, и вие получавате точно това, което не искате.

На дадената жизнена линия вие нищо не можете да промените. Точно по същия начин, намирайки се в музей, вие не можете да премахнете или преустроите изложените експонати, които не ви устройват. Тук не сте стопанин. Но и никой не ви забранява да се обърнете и да преминете в друга зала, за да разгледате неща, които ви се харесват повече. Естествено, преминаването на жизнената линия на която имате това, което искате не става просто по желание. Не всички мисли подлежат на реализация и не всички желания се изпълняват. Работата не е в съдържанието на мислите, а в качеството им. Просто мечтата и желанието още не са избор. Мечтите не се сбъдват. Нужно е да се изпълнят още и определени условия, за които ще разберете, когато се запознаете по-подробно със системата на Трансърфинга.

 

Спиране и угасване на махалото

Да се бориш с махалото е безполезно. Да се противопоставиш на махалото, значи да му отдаваш енергията си. Ако ви идват мисли за това, което не ви харесва, то ще е в живота ви. Първото и най-основно правило за успешна борба с махалото е отказът от борбата  ви с него.

Ако не искате да имате нещо, просто не мислете за него, равнодушно преминавайки покрай него и то ще изчезне от живота ви. Да се изхвърли от живота не означава да се избягва, а да се игнорира. Да се избягва означава да се допусне в живота, но активно стараейки се да се избегне. Да се игнорира означава да не се реагира изобщо, а това означава то да липсва.

Понякога обаче става така, че с простото игнориране на махалото не става.  Тогава може да се използува техниката на “леко изплъзване”. Същността на тази техника е че при първия тласък от махалото отговаряте със съгласие, а след това дипломатично отстъпвате или ненатрапливо насочвате движението в нужната ви страна.

Същия принцип е в основата на борбата Айкидо. Там става следното. Нападащият го хващат под ръка, вървят заедно с него, сякаш съпровождайки го и след това леко го пускат и насочват да полети в посоката, в която е насочена неговата енергия. Цялата тайна се състои в това, че отбраняващият се няма нищо против нападението. Той се съгласява с линията на нападащия, върви с него известно време, а след това го пуска. Енергията на нападателя потъва в пустотата, защото ако отбраняващия се е “празен”, то за него няма как да се залови.

Има случаи, когато не може да пропадне махалото. Т.е. нито с игнориране, нито с отстранение от пътя му може да бъде избегнато. Ако сте попаднал в ситуация, в която ви е известен стандартния сценарий на развитие на събитията, направете нещо, не е важно какво, което не се вписва в този сценарий. Махалото ще угасне. Работата е в това, че докато действате по сценарий, играете играта на махалото и отдавате енергията си на неговата честота. Но ако честотата ви силно се различава, ще попаднете в дисонанс с махалото и с това ще промените ритъма му.

Играта на махалото е в това – да ви извади от равновесие, за да получи енергията ви. Мисловото излъчване попада в примката на захвата, вие губите равновесие, излизате от себе си и му отдавате енергията си. Докато действате по сценария на играта, вие се люлеете на честотата на махалото. Но щом преднамерено нарушите правилата на играта, т.е. реагирате неадекватно, честотата на мисловното ви излъчване влиза в дисонанс с честота на махалото. Така става угасването на махалото.

Когато сте се натъкнали на някакво досадно обстоятелство и сте реагирали с раздразнение, недоволство, негативни емоции, веднага следва продължение и развитие на негативната ситуация в същия дух или се появяват нови неприятности. Така се разклаща махалото. Вие самите го разклащате. Направете обратното: или не реагирайте, или отговорете с напълно противоположна реакция. Например може да посрещнете неприятност с нагласен ентусиазъм или изобщо с идиотски възторг. Ще се убедите, че продължения няма да има.

 

Транслация

Мислите се връщат при вас като бумеранг. Винаги имате със сигурност това, което здраво е завладяло мислите ви. Светът като огледало отразява отношението си към него. Когато не сте доволни от света, той се отвръща от вас. Когато се борите със света, той се бори с вас.  Ако вие транслирате  в околния свят позитивни мисли, те непременно ще се върнат като блага към вас. Не пускайте лошите новини в сърцето си, а значи и в живота си. Затваряйте се за лошите и се отваряйте за добрите новини.

Много е полезно да се приучите на навика да обръщате внимание на всичко добро, позитивно, да поддържате празничния огън, да лелеете това усещане. Радвайте се на всичко, което имате в дадения момент. Това не е празен призив да бъдем щастливи по определение. Понякога обстоятелствата се стичат така, че да си доволен е много трудно. Но от чисто практическа гледна точка да се изразява недоволство е много неизгодно. Нали искате да попаднете на тези жизнени линии, където всичко ви устройва? Но как ще попаднете там, ако параметрите на вашето мисловно излъчване са настроени на недоволство? Обратно, честотата на такова излъчване удовлетворява именно тези линии, където ви е лошо. Добрите линии се отличават с това, че на тях ви е добре и мислите ви са изпълнени с радост и удовлетворение.

Когато се намирате в добри отношения със себе си и с окръжаващия свят, вие транслирате хармонично излъчване в него. Създавате около себе си област на хармонични колебания, където всичко става удачно, оптимално. Негативизмът винаги е деструктивен, насочен към разрушение. Позитивната нагласа винаги води към успех и съзидание.

 

Координация на важността

Не отдавайте на нищо прекалено голямо значение. Вашата важност е нужна не на вас, а на махалата. Махалата управляват хората като марионетки чрез нишките на важността. Човек се страхува да изпусне нишките на важността, защото се намира под властта на зависимостта, която създава илюзия за опора и увереност.

Увереността е същият този прекомерен потенциал на неувереност, само че с обратен знак. Осъзнатостта и намерението позволяват да се игнорира играта на махалата и да се достигне своето без борба. А когато има свобода без борба, тогава и увереността не е нужна. Ако съм свободен от важност, аз няма какво да защитавам и какво да завоювам. Просто спокойно си вървя и избирам своето.

За да се освободим от махалата, нужно е да се откажем от вътрешната и външната важност (към вътрешната е и себеотражението – действия насочени към осигуряването на желан за показ пред другите статут - бел. прев.). Проблемите и препятствията по пътя към целта също се появяват в следствие на прекомерните потенциали важност. Препятствията стъпват на фундамента на важността. Ако преднамерено се отърсим от важността, препятствията сами ще рухнат.

 

Течение на вариантите

Течението на вариантите има в себе си най-оптималните решения на всички проблеми, понеже потокът на течението е насочен по пътя на най-малки енергийни загуби. Разумът, придавайки на проблемите прекомерно значение, се стреми с волево усилие да наложи решенията си и по този начин се бори с течението на вариантите. В резултат на това се пораждат нови проблеми и препятствия. Външната важност убеждава разума в неговата правдивост и че взема единствено вярното решение.

Когато осъзнато се движите по течението на вариантите, всичко отива на мястото си без излишни усилия от ваша страна. В съответствие с принципа за движение по течението, всичко трябва да се опитваме да изглежда така, както се прави по най-лесния и прост начин. Всичко става много по-просто, отколкото изглежда. Отдайте се на тази простота.

Природата е изначално съвършена, затова в потоците на течението има повече целесъобразност и логика, отколкото в най-мъдрите разсъждения. Колкото и да е убеден разумът в здравомислието си, той все пак прави грешки. Това е, защото той търси справедливост в определена конкретна, ограничена, конюнктурна среда. Впрочем, разумът във всеки случай ще прави грешки, но те ще са много по-малко, ако той не прекалява със своето усърдие и по възможност позволи на проблемите да се разрешават без неговото активно вмешателство. Това се нарича да пуснеш ситуацията. С други думи, трябва да се охлаби хватката, да се намали контрола, да не се пречи на течението, да се даде повече свобода на околния свят.

Разумът се стреми да управлява не своето движение по течението, а самото течение. Това е една от причините за появата на всякакви проблеми и неприятности. Стига само съзнателно да отхвърлите важността и да престанете  да се борите с течението на вариантите, с което препятствията ще се премахват отсамо себе си. Ето тогава можете не да молите, не да изисквате и да не се борите, а просто да отидете и да вземете. Как да се разбере фразата “да отидеш и вземеш” и какво е необходимо да се прави? Всичко това ще разберете, запознавайки се с Трансърфинга по-подробно.

 

Осъзнатост

При безсъзнателното сънуване човек не може да контролира хода на събитията. Всичко, което става с човека докато сънува, просто се случва в съответствие с обичайните очаквания. При осъзнатото сънуване човек е способен преднамерено да управлява хода на събитията. Наяве човек също се намира в повече или по-малко неосъзнато състояние. Също както при ставащото в безсъзнателното сънуване, той приема ситуацията такава, каквато е.

Ниската критичност към ставащото наяве е причина за появата на илюзията, че всичко върви както трябва. Неосъзнатото отношение към ставащото се преживява в ситуацията като определено и обусловено от външни фактори, на които не можем съществено да влияем. Ако се придържате към такъв възглед, на вашия живот ще влияят обикновено другите хора и превратностите на съдбата. Реалността в този смисъл също се случва. Правилата на играта се установяват не от вас, а от външният свят.

Вие ще сънувате наяве докато се намирате на сцената и изцяло сте влезли в образа си. За да поемете контрол както над сънуването, така и над реалния живот, трябва да превключите от ролята на участник към ролята на зрител и да погледнете Отвъд. Ще се събудите едва тогава, когато влезнете в театъра и гледате играта отстрани. Намирайки се в зрителната зала, вие както преди ще си играете ролята, ще казвате нужните думи, ще изпълнявате необходимите действия, подчинявайки се на установените правила. Но сега вече ще играете осъзнато, и това означава, че ситуацията е под контрол. Наяве ние се осъзнаваме една степен по-високо, отколкото в съня. Ако пък наяве се повдигнем с още една степен, тогава ще се появи реалната възможност да избираме и определяме сценария.

Вашата податливост на влиянието на хората и деструктивните махала е обратно пропорционална на осъзнатостта ви. Ниската степен на осъзнатост също така е причина за психична затормозеност и ниско ниво на интелекта.

 

Координация на намерението

 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 463155
Постинги: 238
Коментари: 161
Гласове: 491
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930