Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.12.2016 00:00 - ОСНОВИ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД
Автор: burda Категория: Технологии   
Прочетен: 379 Коментари: 0 Гласове:
1  

ОСНОВИ НА ИНТЕГРАЛНИЯ ПОДХОД
(извлечение: „„Нива на съзнанието” – „вертикалното” измерение”), д-р Димитър Пашкулев и екип на Института за Интегрално развитие.

 

Догматичната религия вярва в духовното, но не и в еволюцията. Много от съвременните учени все още не вярват в духовното, но не се съмняват в еволюцията. Интегралистът обаче намира доводи в полза и на двете! Пътешествието на човешкото съзнание от люлката до просветлението се оприличава на разгръщането на един светлинен спектър. И за да бъдем адекватни не само по отношение на отделен негов „цвят”, но и на цялостното развитие, следва да се запознаем, поне накратко с последователните елементи на спектъра. Най-нагледно те се подразделят, като се определи отношението им към самоосъзнаването на личността или егото – съответно някои стадии го предхождат, докато други го надхвърлят, а най-понятни за нас, като възрастни средноразвити индивиди, са персоналните нива.

Въпреки това удивителното откритие на всички задълбочени интегрални изследователи гласи, че винаги всеки от нас има в себе си всички възможни равнища! Колосалните разлики в степента и трайността на тяхното проявяване обаче също са факт. След 20-те години на човешкия живот, когато естественото еволюиране на спектъра силно се забавя, по-вероятно е все пак някой да слезе до ниво, което вече е преминал – например при възрастни, които понякога „се държат като деца” – отколкото да получи достъп до по-високото равнище, за което има само потенциални ресурси. Ако обаче са налице благоприятни вътрешни и външни условия за повдигане на нивото, кратковременните проблясъци от по-високи състояния могат да се затвърдят, като се изгражда съответната светогледна „структура” – и се преминава на еволюционно по-високото ниво на развитие на съзнанието.

1.Предперсонални нива:

Ниво 0 – вътреутробно развитие. Животът на зародиша в много отношения е единен с този на майката; основното тук е развитието на физическото тяло.

Ниво 1 – навлизане в света – 0-1 година. Въз основа на своите дадености бебето започва да конструира възприятието си за реалността, това е т.нар. сензомоторен стадий.

Ниво 2 – емоционалният „аз” започващо осъзнаване на биоенергийните процеси в тялото и ума, които все още не са ясно разграничени – 1-3 година.

При предперсоналните нива се развиват основно тялото, сетивата и първичните емоции. Този базов процес е важно да протече хармонично; иначе определени физически и дълбинни умствени патологии през този ранен период водят до трудно повлияеми по-късно проблеми, включително недоразвитие на органите, имунни и хормонални дисбаланси и психотични разстройства. (Пренаталната хигиена, спокойното раждане и правилното отглеждане на малкото дете определено се подценяват!). В по-късна възраст често има нарушения на неврохормоните, което прави здравето и самочувствието на такива хора постоянно нестабилни и е необходимо да се полагат комплексни грижи. Смята се, че някои специални методи на дълбинно психоразтоварване, „връщане” и „доизграждане” на пропуснатите „структури” могат също да допринесат за реадаптирането към света и „реконструирането” на базовите предперсонални нива на развитие.

2.Персонални нива:

Ниво 3 – светът на „вътрешното дете”. Характеризира се с първичен егоцентризъм, като случващото се е като че ли вследствие на магическо осъществяване на собствените или нечии други желания. Нашият импулсивен „аз” се развива обикновено между 3 и 7-годишна възраст. Това е напълно нормална фаза от развитието на психиката на децата от предучилищна възраст, в нея те са жизнерадостни. Ала фиксацията (зациклянето) в този етап от развитието или „хипертрофията” му резултира в оставането на иначе биологично зрелият индивид предимно в този психологичен стадий от развитието. Такива хора имат силно изявени егоцентрични тенденции и респективно не могат да имат адекватна социална адаптация и реализация; често са и криминално проявени „социопати”. Подобни хора не само не искат, но всъщност и не разполагат с необходимата „хардуерна  и софтуерна база”, за да могат да се впишат в социума и да се съобразяват с останалите му членове. (Установено е също, че на биологично ниво при тези индивиди се наблюдава дефицит на т.нар. „огледални неврони”, които се свързват със способността да се изпитва емпатия.) Определени психотерапевтични и организационно-социални подходи могат да са от полза при такива случаи.

Ниво 4 – това е етноцентричният разсъдък. Започва развитието на формалното логическо мислене – не случайно обикновено тогава се тръгва на училище. Общуването с другите става все по-интензивно. Когато подрастващото дете се „учи как да се държи”, се „ражда” аз-ът, който играе роли. То се научава да спазва определени правила, което му помага да се вгради в определено общество – на национална или религиозна основа – и се учи на взаимопомощ, но само в неговите рамки. Извън тях в най-добрия случай проявява безразличие, но често пъти – враждебност. При „порасналите четворки” тя може да се прояви срещу други малки обществени групи, срещу различни от собственото духовно течение или спрямо целия научно-технически прогрес. Задачата на обществото и терапевтите е да се стимулират повече позитивните тенденции на това ниво, тъй като отрицателните му са свързани с фанатизъм при тези хора и даже – ако се появи по-агресивен техен „фюрер” – с оправдани чрез „тяхната истина” престъпления.

Ниво 5 – рационалният или светоцентричен ум. Добре дошли в света на възрастните! В действителност все още много хора през целия си живот не могат да развият ключови моменти от това равнище и си остават върху етноцентричната „въртележка”. При същинското 5-то ниво мисленето търси научност и свобода от догми, за да засили търсенията си във външния свят; това често води до материалистични уклони, но и до настояване на повече социална справедливост. Има обаче тенденция да се отхвърля всичко ценно от предходното развитие и да се живее в една относителна демократичност; при нея се признават чуждите права, но и се търсят начини за получаване на лично преимущество в надпреварата за материални блага, известност и емоционално наслаждаване; подценява се опазването на околната среда. Ако желае да се развива по-нагоре, такъв индивид следва да оцени важността на самонаблюдението, за да осъзнае и смекчи двойните стандарти в узряващото си его.

Ниво 6 – високостепенна индивидуална самоактуализация, повече „върхови” преживявания, системно и метасистемно мислене, т.нар. „визия-логика”. Това е пределното развитие на личността като такава. Тук съзнанието може да обхване ума и тялото в едно общо, т.нар. кентаврическо съзнание. Развива се отначало плураличстичното мислене, което признава на всекиго правото на собствена истина, а после – интегралното схващане, което дава истинско разбиране на холархиите, външните и вътрешните взаимовръзки. Тук за тпъв път се поставят в адекватната им перспектива и Цялото, и неговите части. Ако е обхванато цялостното 6-то равнище, „сърцето” също се „отваря” за истински хуманизъм и човек се стреми към нещо повече от имущества и лична известност, т.е. да допринася с нещо за природата и цивилизацията. Без да са „светци” в традиционния смисъл на думата, тези хора имат мотивацията да помагат в по-широк план, като признават необходимостта от всяко съществуващо равнище на съзнание. (По-предните нива симпатизират главно „по хоризонталата” и смятат, че онези, които мислят различно от тях, грешат.) От друга страна, удържането на по-голямата картина на света може да е трудно и някои от тези хора се претоварват, изпадат в объркване и екзистенциални кризи, не успяват да общуват устойчиво с подходящите хора и т.н. За тях са подходящи хуманистична и екзистенциална психотерапия.

 

3.Трансперсонални нива:

Ниво 7 – когато зачестят първите духовни преживявания: интуиция, телепатия и други психични свръхспособности, които са на границата между „този” и „онзи” свят. Възможни са и дълбоки преживявания за единение с природната и социалната общност – т.нар. „естествен” или „природен” мистицизъм.

Ниво 8 – директни взаимоотношения с духовни същества и евентуално със „Светлината” или „Словото”, което твори световете: „божествен мистицизъм”. Тук е налице възприемане на по-висши, но все още фино проявени реалности. Има и съответствия в горен десен квадрант: напоследък са правени изследвания на мозъчната дейност при индивиди с достъп до 7-мо и 8-мо ниво и е открита повишена активност в някои слепоочни мозъчни дялове.

Ниво 9 – прекъсване в хода на обичайното съзнание и навлизане в „Нирвана” или „безформен мистицизъм” – преживяване на Космичната същност като непроявено вселенско съзнание. С други думи, това е  „ваканция” по света, „на гости” при Бога (не пречи, че според някои традиции Той получава конкретни имена или се обозначава като „Дао”, „Сияеща пустота”, космичен Дух или Аз” и др.).

Ниво 10 – крайното-безкрайно пробуждане – недуалистична реализация. Възприема се Духът едновременно като трансцендентен, както е при класическата „нирвана”, и като иманентен – в проявената Природа („самсара”). Това е и най-високото ниво от Спектъра, и основата на всички други равнища. Тогава интегралното възприятие прераства в универсално.

Тези описания, особено 9-то и 10-то ниво, не са в състояние задоволително да предадат същността на съответните състояния според свидетелствата на самите напреднали мистици. Те не могат да се демонстрират вътрешно възприеманото от тях съвършенство чрез несъвършените по принцип проявления на света. Това е важно да се има предвид, тъй като хората нерядко очакват решаване на всичките им проблеми (даже и без тяхно участие) от някой гуру (с или без кавички), а после нерядко отиват в другата крайност и го обявяват за стопроцентов шарлатанин. Но освен самозванците има и наистина редки, духовно напреднали същества. Следва обаче ние да станем способни да се учим от тях в същественото, а за останалото да търсим други извори на познание и напътствие. Средновековната доктрина, че Учителят следва да диктува директно всичко от възгледите и решенията на последователя, не е издържала проверката на времето!

 

 
Гласувай:
1
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 463073
Постинги: 238
Коментари: 161
Гласове: 491
Календар
«  Ноември, 2019  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930