Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.02.2018 17:00 - Творческа лаборатория ХРОНОТРОН, село Желен
Автор: burda Категория: Хоби   
Прочетен: 1593 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 13.07.2021 10:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

 

CHRONOTRON

 

ХРОНОТРОН

Името е дадено в 1987, като общо название на сборник от записки по еволюция, творчески технологии и управление на времето. Всяко съвпадение със същото название отпреди това време е случайно.

Девиз: Който управлява времето, владее пространството.

 

ПРАВИЛНИК НА ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ „ХРОНОТРОН”

 

Преамбюл

Т.Л. Хронотрон е неформално, непартийно сдружение от съмишленици, съидейници и сътрудници, обединени от общата задача ДА ЖИВЕЯТ В СВЯТ В МИР СЪС СЕБЕПОДОБНИТЕ СИ И С ПРИРОДАТА. За да постигнат тази нелека задача, те използват своя творчески потенциал, като го разкриват и развиват чрез конкретни индивидуални и колективни инициативи.

 

I.ИДЕЙНИ (КОНЦЕПТУАЛНИ) ПРАВИЛА.

1.ОБИЧАЙ!

Обичай себе си. Обичай ближните си. Обичай Природата.

Не причинявай вреда на себе си. Не причинявай вреда на Ближните си. Не причинявай вреда на Природата.

ВРЕДИТЕЛСТВО И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ С ДУМИ И ДЕЛА НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ!

2.ОЦЕЛЯВАЙ!

Бъди бдителен за реалните опасности, за да можеш да подготвиш себе си и другите за тях.

3.ПРИСПОСОБЯВАЙ [себе си и света]!

Бъди адекватен и адаптивен.

4.ПИТАЙ И ТЪРСИ!

Бъди любопитен и любознателен.

5.ТВОРИ И СЪТВОРЯВАЙ!

Създавай в единение. Създавай в сътрудничество с колектив. Създавай в сътрудничество с Бог.

ПАЗИ И НЕ РАЗРУШАВАЙ СЪЗДАДЕНИТЕ БЛАГА ЗА ХОРАТА И ПРИРОДАТА!

 

II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРАВИЛА.

1.REDUCE (НАМАЛИ ОТПАДЪЦИТЕ и другите вреди).

2.REUSE (ИЗПОЛЗУВАЙ ОТНОВО).

3.RECYCLE (РЕЦИКЛИРАЙ).

4.REGARD YOUR NATURE – ЗАЧИТАЙ (съобразявай се с) ПРИРОДАТА.

5.REASONING – РАЗСЪЖДАВАНЕ.

6.REPAIR; REDO – РЕМОНТИРАЙ, ПОПРАВЯЙ.

7.RESPONSIBLE – НОСИ ОТГОВОРНОСТ. Отговорен е този, който знае. Невинен и неотговорен е този, който не разбира какво прави.

Да бъдат обучени хората да различават правилното от неправилното, вредното, е нашата най-важна стратегическа задача.

 

III.ТАКТИЧЕСКИ ПРАВИЛА.

Активността на Т.Л. Хронотрон е в 3 области: Взаимодействие с природата; взаимодействие с културата и традициите и взаимодействие с икономиката (създаването и използването на вещи и услуги).

Основна задача е управлението на процесите в тези области по такъв начин, че природната среда да бъде запазена от неумело, необразовано или злоумишлено действие на хората, които следват вредните съществуващи културни и икономически практики спрямо хората и природата.

 

IV.ОПЕРАТИВНИ ПРАВИЛА.

Работата е разпределена по проекти: перманентни и интервални във времето. Те се организират на 3 вида събрания:

1.Годишно събрание, или годишен събор. Провежда се всяка година извън активния агробиологичен сезон за Северното полукълбо – на 17.октомври или в някой от следващите 40 дни непосредствено след тази дата. Продължава 1 денонощие.

2.Събиране на работните групи – поне веднъж на тримесечие (по сезони). Продължителност – до 6 часа. Събират се самостоятелно и могат да искат помощ от другите и докладват за изпълнението на поетите от тях обещания и задачи.

3.Оперативна работа за деня – прави се сутрешна оперативка с продължителност до 1 Ѕ часа (90 минути за 0-6 точки).

Времето на срещите се ограничава за да няма разтакаване.

Изпълнението на оперативната схема на срещите се състои по следния алгоритъм:

0.Запознаване чрез представяне помежду си (1-3 мин.), ако в групата има поне един непознат.

1.Размяна на полезна информация
2.Търсене на решения на докладвани проблеми.
3.Споделяне на идеи (Които отиват в Банката за идеи)
4.Даване на обещание за следващата среща. Отбелязване на изпълнението на дадените обещания от миналата оперативка или когато срокът за тях е приключил.
5.Свободни разговори и разисквания.

След края на активната част на работния ден:

6.Празнуване на успехите.
Ако срещите се провеждат по този начин, коефициентът на полезно действие става максимално висок.

 

Най-важна цел на оперативните правила е изкореняването на мързела и постигането на висока личностна продуктивност и успешност.

 

V.ЧЛЕНСТВО.

Членството в групата е доброволно, но изисква съблюдаването на този кратък правилник. Всеки може да го последва, когато е решил, че е готов, и да се оттегли, ако реши, че не е за него още.

Членството е два вида: кандидат-член и член на Творческа Лаборатория Хронотрон.

Кандидат-член е всеки, който се е сприятелил с мен чрез Facebook или по друг начин.

Член е всеки, който е вписан в Зелената книга на „Хронотрон” с името си и контакта за връзка с него/нея. Единствено членът избира с какво име и какъв контакт да приложи за връзка.

Няма ограничение на членството по държави, националности, етнос, изповедание (вяра), пол и възраст 14+ години.

 

Най-важна цел на колективните правила и действия е ликвидирането на егоизма и постигането висока ефективност от колективните усилия.

 

VI.ОТГОВОРНОСТ.

В Т.Л. Хронотрон всеки е отговорен за себе си.

 

Критерият за спазване на Правилника е честта на всеки член. Чест означава мислите, думите и делата да са съпосочни и хармонични. Мислите, думите и делата произтичат от знанието. Член, който не знае, не е запознат, не е отговорен и е невинен. Който знае, е отговорен.

Единството и принадлежността към Т.Л. Хронотрон задължава с лично заявление към член(ове) проявяващи безчестие знак, че извършва(т) отстъпление от поетата грижа към себе си, ближните си и Мирозданието.

Отговорността повелява да няма безмълвни или бездействащи свидетели на безчестието.

 

VII.ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ.

1.Дейността на Т.Л. Хронотрон се популяризира чрез наблюдението, прилагането и показването с пример на членовете му.

2.Групи от членове на Т.Л. Хронотрон, по своя воля създават защитена среда като бази, центрове, обсерватории, зали, опитни полета, екологични селища и домове, екоферми, екологични пътеки, образователни и изследователски центрове и т.н., където се образоват и възпитават чрез практики пожелалите да знаят.

3.Никой член на Хронотрон не може да натрапва свои или на Хронотрон практики извън неговия кръг. Но ако бъде повикан или помолен [от хора извън Хронотрон], трябва да се отзове и да сподели съобразно своята компетентност.

4.По лична инициатива членовете на Т.Л. Хронотрон известяват обществеността за постигнатите свои лични, групови и на сдружението успехи. Афиширането на името „Хронотрон” е само пожелателно, в зависимост от обстановката, трибуната и приемащитете.

5.Дейностите на Т.Л. Хронотрон се разпростират, доколкото това е възможно, върху цялата Вселена.

 

VIII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

1.Т.Л. Хронотрон е неформално сдружение и затова дейността й се счита за лична инициатива на физически лица, обединени от съвпадащи интереси. Затова пред юридическите закони отговорността е само лична.

Т.Л. Хронотрон като група хора и лично от нейния създател не поема отговорност за свои членове, които съзнателно в нарушение на тези правила, правилата за безопасност и юридическите закони са навредили на себе си или другиму.

 

 

**

 

Sustainable development

 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Съдържаниие:

1.ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.

2. ПО-МАЛКОТО Е ПО-ПРАВИЛНО!

3.ТРИТЕ ОТРОВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИОННА ТРАДИЦИЯ, ВОДЕЩИ ДО [САМО]УНИЩОЖЕНИЕТО Й ПОРАДИ НЕУСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ЦЕННОСТИ, КОИТО ВОДЯТ КЪМ НЕУСТОЙЧИВОСТ.

4.ТРИТЕ ОТРОВИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

5.7 НЕЩА, КОИТО ДА ПРАВИМ ЗА ДА ПОСТИГНЕМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ („7R”)

6.КРИТЕРИЙ ЗА УСПЕХ НА СИСТЕМА С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.

**

 

1.ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.

Противоположен на смелостта не е страха, а конформизмът (правене на неща по подобие на другите, следвайки другите, без да се знае защо и накъде води това, без оглед на правилно и неправилно… само защото „всички правят така”).

Движението без оглед на правилната посока и без общата визия, под скриването зад чуждата отговорност, от страх или удобство, е условие и предпоставка за липса на устойчивост.

Противоположното на индивидуализма не е колективизма, а сътрудничеството. Колективът е случаен сбор от хора, организирани външно за да извършват определена дейност, работа. При сътрудничеството активността на хората е мотивирана от общността на интересите им. Индивидуализмът и колективизмът са причини за неустойчивост, както в личното, така и в общественото развитие.

 

2.ПО-МАЛКОТО Е ПО-ПРАВИЛНО!

Хората, живеещи като номади, работещи в открити пространства, имат малки къщи.

Хората, живеещи в принудително споделени тесни пространства, например в големите градове, искат да имат големи, просторни домове.

В природата, развитието върви към увеличаване на разнообразието, към увеличаването на биоразнообразието, например.

Малките пространства също могат да служат за увеличаване на биоразнообразието. Увеличавайки вътрешно размера / площта / обема на границата, без да се увеличава външно, може да се постигне повишаване на разнообразието. Тайната на увеличаването е чрез преминаване в по-висока мерност – от център (точка) към линия, от линия към повърхнина, от повърхнина към обем и от обем към функционираща във времето цялостност.

Разнообразието на езици и култури е правопропорционално на годините през които дадена територия е обживявана от човека.

Разнообразието в рамките на едно домакинство също може да бъде увеличавано, увеличавайки функционалното пространство.

Миниатюрни и разнообразни екосистеми с големи вътрешни граници могат да се получат чрез методите на пермакултурата.

 

3.ТРИТЕ ОТРОВИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИОННА ТРАДИЦИЯ, ВОДЕЩИ ДО [САМО]УНИЩОЖЕНИЕТО Й ПОРАДИ НЕУСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ, ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ЦЕННОСТИ, КОИТО ВОДЯТ КЪМ НЕУСТОЙЧИВОСТ.

Мързел – води до развитието на паразитни класи и практики.

Алчност – води до лукс и прахосничество.

Егоизъм – води до дискриминация, конфликти (конфронтацията е заложена в основата на икономиката – конкуренция между хора и колективи, вместо сътрудничество около социално значими цели, интереси и идеи), войни, взаимно самоунищожение.

 

Очистването от тези три отрови: фундаментално възпитание на децата и превъзпитание [на хората над 7 г. възраст] чрез поставянето на населението в среда, която събужда вродените заложби и е фундамент (основа) за мир между хората помежду им и с природата.

[Едно езиково-културно отклонение. Основа=фундамент=ал кайда (арабски)].

*

4.ТРИТЕ ОТРОВИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

1.Сертификати за знания, земя и практика. И съответно, парите, които са дължими за това.

2.Субсидиране на производството, контрол и транспорт на дълги разстояния (>100 км).

3.Пазарна икономика – конкурентни обществени отношения за спечелване на клиенти, ресурси и технологии за производство, с цел егоистично извличане на максимална печалба.

Обичайно икономиката (домакинството на обществото) би трябвало да служи за споделяне на резултатите от обществено полезния труд на хората.

Не-правенето на тези практики („отрови”) е пасивен начин да очакваме постигане на устойчиво развитие. Активната работа за устойчиво развитие е да се правят нещата „на опаки”.

1.Говорене (писане, правене) на истина. Т.е. изключване на всички форми на демагогия.

2.Използване на лични и налични ресурси за организиране на производство и транспорт.

3.Създаване и поддържане на поминък, ориентиран към хармонични отношения между общество, природа и техника – както помежду им, така и в изграждащите ги сложни системи.

Избягване на излишества, прахосничество, недоимък, разрушение на ландшафти при добив на природни ресурси, войни между човешки групи, замърсяване на природата и непосредствената жизнена среда и т.н.

Премахване на институционалността и пирамидалната организация и заместването й с мрежова родово-племенна. (Родове и племена от духовно ориентирани поколения).

4. Център – главен субект и обект в схемата на устойчивото развитие е конкретния човек. Той е активен, волеви генератор и получател на природната, обществената и икономическата системи. Затова целта е неговото здраве и живот да са негова отговорност. „Ако има нещо заради което да се умира, то заради него ТРЯБВА да се живее” (Ян Уинклес).

 

*

5.7 НЕЩА, КОИТО ДА ПРАВИМ ЗА ДА ПОСТИГНЕМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ („7R”)

1.REDUCE (НАМАЛИ ОТПАДЪЦИТЕ и другите вреди).

2.REUSE (ИЗПОЛЗУВАЙ ОТНОВО).

3.RECYCLE (РЕЦИКЛИРАЙ).

4.REGARD YOUR NATURE – ЗАЧИТАЙ (съобразявай се с) ПРИРОДАТА.

5.REASONING – РАЗСЪЖДАВАНЕ.

6.REPAIR; REDO – РЕМОНТИРАЙ, ПОПРАВЯЙ.

7.RESPONSIBLE – НОСИ ОТГОВОРНОСТ. Отговорен е този, който знае. Невинен и неотговорен е този, който не разбира какво прави.

Да бъдат обучени хората да различават правилното от неправилното, вредното, е нашата най-важна задача.

*

6.КРИТЕРИЙ ЗА УСПЕХ НА СИСТЕМА С УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.

1.Що е УСПЕХ? Това е прогресивна реализация на достоен идеал.

2.Що е Успешна система с устойчиво развитие? Това е система, в която ако идейният основополагащ системообразуващ център / фактор (човек, група, училище и т.н.) я напусне, тя продължава да съществува и се развива съобразно определението за УСПЕХ.

3.Атрибути на успешните хора:

1.Нямат манталитет на жертви или обвинители;

2.Не следват общите тенденции (не са конформисти). Създават или търсят новото.

3.Организират около себе си последователи, не правят нещата сами или сами за себе си.

4.Автономията и интеграцията като главни критерии за устойчивост.

АВТОНОМИЯ: способност за [относително] самостоятелно съсъществуване сред останалите в обществото. Автономията не е абсолютна, тя е относителна.

За автономия при устойчивото развитие на човешкото общество се счита: 1. земя; 2.вода; 3.храна; 4.енергия; 5.евентуално финанси (финансова обезпеченост).

ИНТЕГРАЦИЯ: хармонично свързване на елементи на система с оглед еднакви задачи, цели и интереси. Интеграцията почива на съгласувани предварително принципи, по които става свързването между елементите. Интегрираните елементи (хора, личности, човешки групи) решават самостоятелно въпросите на собственото си съществуване. Всяка дейност е смислена и приобщена, в услуга на цялото или поне да не е във вреда на интегрираното цяло.

 

Успешна интегрална практика е ПЕРМАКУЛТУРАТА. Нейните три етики са:

1.Грижа за хората.

2.Грижа за природата.

3.Споделяне на изобилието.

 

 

В духовен план успехът е постигане на ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Просветлението е финалната, върховата точка на духовното развитие, при която се постига единство на психиката и човек няма поотделно съзнание и подсъзнание. ПРОСВЕТЛЕНИЕ означава ПОЗНАВАНЕ НА СЕБЕ СИ. Основните методи за постигането му са НАБЛЮДЕНИЕ И САМОНАБЛЮДЕНИЕ. Човек, който е познал себе си, установява, че светът за него не е достоен. Пътят за постигането на просветление може да е продължителен или кратък, в зависимост от комбинацията на вътрешни и външни условия. Какво ще прави след просветлението, човек сам решава, СЛЕД КАТО ГО ПОСТИГНЕ.

 

**

 

Прологемони

 

Приятели, представям на вниманието Ви в писмена форма, идейната част от житейския ми проект „Оцеляване, преуспяване и развитие извън Матрицата”. Той е в синхрон с мислите, думите, делата и реализациите им. Този проект, макар и личен, не е егоистично насочен. Всякакви предимства, превъзходства, успехи и победи, които съм постигнал благодарение на него, хармонизират на подобните у моите последователи, помощници и дори имитатори. Този творчески проект не се подписва с рожденото ми име, защото смятам, че аз съм само проводник на творческата воля на Вселената. Аз вярвам, че ЗНАНИЕТО И ТВОРЧЕСТВОТО НЕ СА ЗА ПЕЧАЛБА, А ЗА СПОДЕЛЯНЕ.

За да схванете същината и да подкрепите която и да е част от този проект, е правилно да се запознаете с него. Затова в началото ще посоча неговите системни основания, избягвайки конкретните личностни моменти, свързани с конкретно преживяване.

 

Основателни причини за проекта. Основни причини за проекта са комбинираното и многоцелево противопоставяне между човек и човек (в семейството, в училището, в работата, в народа, между народите (правителствата)…) и човек и природа (замърсяване, унищожаване на видове, унищожаване на екосистеми – местообитания за много видове; като поведението се забелязва както от нивото на индивида, та до големите корпорации; заболявания, увреждания и смърт в резултат на всичко това).

 

Цели на проекта: помиряване на хората помежду им и с природата.

 

Основателни признаци за изпълнение на проекта: не по-късно от края на времето на живота на смъртното ми тяло, оставям един по-добър, един по-правилен, един по-справедлив свят, спрямо годината на раждането ми.

 

Средства: цялото знание, опит и подкрепа на човечеството от негови представители от миналото, настоящето и бъдещето. Всичко може да послужи, за постигането на тази цел. Дори очебийните несправедливости служат като назидание и образец за не-подражание у хората.

 

Среда и събития подкрепящи проекта: смирение и скромност, развиващи се в неавторитарна, нейерархична среда. Среда, която провокира важност, гордост, алчност и егоизъм е негодна или опасна за такива особености в поведението. Първите две пречат на смирението. Вторите две пречат на скромността. В авторитарното (йерархичното) общество проявяващо посочените четири личностни признака, смирените и скромните се вземат за маргинални, луди, биват отхвърлени. Това обаче им позволява да споделят своите причудливи ценности и да живеят според своите разбирания за успех. Още повече, че няма да се конкурират за „място под слънцето” с останалите. С тези свои качества те не могат да бъдат официално преследвани, тъй като няма да извършват криминални деяния.

Предвид това, че в еволюцията на системата и средата, те се изменят чрез обратни връзки, то е логично промените в обществото да променят хората, както и променените хора да променят обществото. Промените които имат устойчивост и биват унаследявани в следващото културно и биологично поколение, са в съгласие с принципа за икономичност на развитието. Всички варианти в които се разпилява човешки потенциал, суровини и енергия, както и ненужен за дадени случаи обем от информация (знания), постепенно отпадат. Това е главен показател, когато избираме като се движим напред, кои мостове зад себе си да изгорим, и кои да запазим. Така развитието върви с все по-голяма ефективност, лекота и красота.

 

Ключови ръководни ценности:

Красота,

Искреност,

Радост,

Истина,

Любов

 

Системното осигуряване за провеждането на проекта е основано на естествени рекурсивни процеси, каквито се извършват в клетките, индивидите и естествените популации. Такива процеси са използвани за мениджмънта на човешките „ресурси”. Описано е в няколко книги с надзаглавие VSM, което означава „Модел на жизнеспособните системи”. Автор е Стафорд Биър. Повече подробности може да намерите в следните линкове:

 

На руски:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B

 

на английски:

https://en.wikipedia.org/wiki/Viable_system_model

 

https://www2.gwu.edu/~umpleby/recent_papers/2006_Encyclopedia_Definition_of_VSM_3.pdf

 

**

Мотиватор за евентуалния интерес за включване към проекта е текст от една страничка: „Пост-апокалиптични размисли за Матрицата”. Ще го получите [ако не сте го получили преди ден], като ми се обадите на лични. Участието ви е свободно, неангажиращо и няма да е повод за оценка на мнението ви. Човек е истински свободен само когато доброволно поема дълг, когато сам задължи себе си.

 

 

 

**

 

МАНИФЕСТ на Нова Етика - Нов Свят
Ще успеем да променим света, когато най-после проумеем че:

- Можем да се уповаваме единствено на себе си, никога на политиците. От това следва, че политиците и партиите им са излишни, защото те не обединяват обществото, а го разделят.
- Можем да изпитваме само любов,защото сме създадени от Божията любов. От това следва, че църквите и религиозните доктрини са излишни, защото те насаждат в душите ни страхопочитание, а не любов.
- Можем да творим само добро, защото всичко друго е суета. От това следва, че законите са излишни, защото те принизяват величието на човешкия дух, като се осмеляват да го санкционират, без да осъждат факторите, които го деформират.
- Можем да желаем само мир и да го заявим на народите от цял свят, защото зачитаме техните права, нрави, обичаи, култура, бит, език, религия и територия. От това следва, че армията е излишна, защото тя е оръдие за вмешателство и насилие.
- Можем да се радваме на живота като открием великолепието на простите неща, които ни обкръжават. От това следва, че трябва да се откажем от догмите в образователната система, които зомбират разума, деформират чувствата и правят младите нещастни. Това е престъпление и всеки възрастен е отговорен!
- Можем да бъдем отговорни и за действията на държавната власт! От това следва, че не трябва да плащаме данъци, когато властта извършва престъпления. Защото това ни прави солидарни и престъпни.
- Можем да бъдем разумни - властта (статуквото) не се сменя чрез избори. От това следва, че гласувайки, независимо за кого, ние избираме статуквото.
- Можем да бъдем личности, отстоявайки своята съвест, доблест и възгледи. От това следва, че трябва да изявяваме безусловно истината, без страх и колебание. Обратното ни прави лакеи, а не личности.
- Можем да ............. твой ред е. Можем и време е да го пожелаем! От това следва, че трябва само да си спомним и да повярваме в думите на Исус: "И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде."

Душата е най-нежния зов, най-смиреното дихание. Чуй я!

За контакти: GSM: 0899 / 804 034

 

 

МОЖЕМ да попълним многоточието с:

 

МОЖЕМ да бъдем отговорни лично за здравето си, интересувайки се от това кои екологични и други биологични и природни фактори влияят на организма ни. Резултатите от усилията ни да поддържаме здравотворна среда влияе на здравето на всички, които живеят в тази среда.

 

МОЖЕМ да интегрираме разделените си и умишлено разпокъсани знания и умения на различни професии и дейности, за да се изградим като цялостни и хармонични личности, надарени с ярка автентичност и несводима към стандартите ценност за обществото.

 

МОЖЕМ да трансформираме централизацията в управлението на обществените процеси и блага в координацията им, и се отказваме от търсенето на едностранна за управляващите изгода.

 

МОЖЕМ да правим разлика между богатство и изобилие – богатството изисква да се компенсират нуждите и желанията чрез парите, срещу които да се доставят необходимите стоки, а изобилието е наличност незалагаща на дефицита.

 

Общество без пари не би познавало оскъдицата, защото ще се произвежда само това и само толкова, колкото е необходимо. Излишъците могат вече да се споделят достатъчно ефективно и бързо (специално за бързо развалящите се предмети, като например храните) чрез Интернет.

 

МОЖЕМ също така да правим разлика между изгодата (келепира) и ползата, защото знаем, че не всичко печелившо, превъзхождащо или победно е несъмнено полезно.

 

МОЖЕМ да хармонизираме нуждите си чрез скромност, а не чрез взаимно потисничество (например с различно заплащане на труда).

 

МОЖЕМ да живеем нашироко, активно и изобилно, защото реалните ни биологични нужди могат да се поемат от природните процеси. За целта е достатъчно да се откажем от всички технологии на производство, разпределение и консумация, които разхищават и увреждат природните ресурси и поставят чрез изолация и по други начини различните хора и групи в неравностойно положение.

 

Ние МОЖЕМ да се радваме на всеки един успех на всеки един от нас, когато този успех е принос към нашата Цялост и Осъзнатост.

 

МОЖЕМ да изградим икономика с ценности: споделянето, изобилието, сътрудничеството, изоставяйки: егоизма, оскъдицата и конкуренцията.

 

МОЖЕМ да живеем ЕКО, а не его.

 

МОЖЕМ да избираме такава работа и дейност, която не разболява и убива, а образова, оздравява и добавя живот.

 

МОЖЕМ да се стремим към автономност още от детството си, научавайки да обслужваме себе си, и като личности да осигурим автономията си по отношение на земя, вода, храна, енергия.

 

МОЖЕМ, постигнали лична автономност, да се постараем да я приложим (въведем) на ниво семейство, селище, народ и планета.

 

МОЖЕМ да се оттласнем от порочните ценности на европейската цивилизация (които макар и не толкова ярко манифестирани, са реално прилагани): мързел, алчност и егоизъм, като „завъртим колелото наопъки”: с трудолюбие, скромност и алтруизъм (споделяне).

 

Попълни и предай нататък.

*

Ние считаме, че за изпълнението на това не се нуждаем от партия, вожд или народ, както и от специално обществено медийно влияние. Ние можем да започнем от себе си и без да поставяме ограничителни начални и крайни срокове, количествени показатели, материална или парична отплата и признание, да го правим просто и непрекъснато, доброволно и чистосърдечно.

 

**

Дизайн и изграждане на пермакултурна градина при неблагоприятни и екстремни условия на средата

Представям биологичната и техническата част на дизайна. Социалните и икономическите аспекти тук не засягам.

За получаването на здравотворна природна среда е нужно тя да съответства максимално на местата, където се е появил нашия биологичен вид Homo sapiens – екотона между тропическата гора и саваната в Африка, на места с различна надморска височина. Тъй като екологично и климатично тук и сега сме много отдалечени от това, ние трябва да имитираме тази среда доколкото е възможно. За да постигнем устойчивост в резултатите от нашия дизайн, прилагаме онези въздействия, които придвижват елементите на средата към желаните. Т.е. средата се изменя по различен от природния за даденото място начин, като измененията запазват устойчивостта си и след премахването на системообразуващия фактор – дизайнерът и работещият. Хората наследили даденото място само трябва да поддържат, да обслужват създадената устойчива система.

Екотонът, който в пермакултурата се представя с „ефекта на ъгъла” осигурява максимално биоразнообразие, което включва видове от двете контактуващи области, в случая гора и савана, както и видове, които се придържат само към тяхната контактна ивица. Нашата дизайнерска идея е тази контактна ивица да я направим възможно най-дълга, като използваме извивки / завои и доколкото е възможно по-висока мерност – 3D, 4D

Централна задача за увеличаването на производителността на екосистемата е увеличаване на почвата – на нейния най-горен слой (слой А) – хумусния. Той се отличава с най-висока гъстота на организмите, най-висока аерация, температура най-близка до тази на атмосферата, най-висока способност да поема вода/влага.

 

Основните параметри които следим и които променяме за да постигнем максимално благоприятни условия за интересуващите ни организми са:

1.Минерално съдържание в усвояема за растенията форма

2.Въздух: Аерация/окисление

3.Температура

4.Вода/влага

5.Органично съдържание.

Неблагоприятните условия са тези параметри да са отиват към екстремални стойности, както и нехармоничните им съотношения.

1.Минерално съдържание в усвояема за растенията форма. Най-чест е недостигът на един или няколко от основните минерали: Азот, фосфор и калий. Недостигът на азот се компенсира с урина. Недостигът на фосфор – с костни останки от гръбначни животни. Недостигът на калий – с дървесна пепел.

Не е приемливо директното торене с оборска тор. Торът е компонент, но не единствена храна за растенията.

Въглеродът е основния елемент на скелета на органичните вещества и оттам на организмите. Той може да се усвоява единствено от автотрофни организми, които на сушата са зелените растения, а в океана – живеещи архибактерии около подводните вулкани. Живите организми представляват колектори на въглерод и наличието му където и да е, е признак за процъфтяващ сега или в миналото живот.

Почвата има повърхност, която е с някакъв наклон. Наклон над 2-3 % води до ерозия. Всички способи за улавяне и задържане на почвените частици са добре дошли: Залесяване, затревяване, мулчиране, подпорна стена, суейл. Най-неблагоприятна за организмите е напълно оголената повърхност, особено ако над нея няма засенчване от околна растителност – дървета, високи храсти или изкуствено създадена от човека.

Минималната дебелина към която се стремим да създадем хумусен слой или изкуствен на него аналог (тъй като естествените условия за създаването му във времето са хилядолетия) е 35 см.

2.Въздухът има механично и химично влияние в почвообразуването. Вятърът доставя минерални частици, спори на бактерии и гъби, семена на растения, дребни членестоноги. Неблагоприятното действие е силния вятър. Срещу него се прави такова разположение на повърхността на почвата, че да се образуват ветрови капани. Прилагат се също разположения на интересуващите ни растения които да не са странични на вятъра.

Химичното влияние на въздуха се проявява чрез кислорода. Той осигурява окислението нужно за биодеградацията на загиналите организми. Нататък те влизат в цикъла на живота като хранителни вещества за растенията. За да имаме повече въздух ни трябва повече пясък и/или малки камъчета.

3.Температура. Неблагоприятните екстремни температури са над 300 и под -40 С. Разбира се, че има организми, за които тези температури не са ограничение, но онези преки или косвени организми служещи ни за храни, лекарства и жилище, не са между тях. Температурата на почвата се влияе от слънцегреенето и изпарението. Всяко нагряване на повърхността води до изпарение навън и с последваща кондензация навътре на вода в почвения обем. Кондензацията ни осигурява охлаждане, но при изпарението губим вода.

Срещу нагряването се използват сенките на почвения релеф и околните растения. За затоплянето ни помагат листата на растенията, които излъчват в инфрачервения диапазон. При наличие на гниене (безкислородно разграждане на органична материя) температурата на почвата също се повишава, което може да използваме през есента и зимата за да подсигурим нашите растения или средата в която ще се развиват те напролет с по-висока температура.

При нашия климат средните температури са под термичния оптимум на растенията и затова за да поддържаме по-висока температура ни служат повдигнатите лехи.

4.Вода/влага. Водата е основен разтворител на органичните вещества и тяхна структурна основа, заедно с въглерода. В повърхностния почвен слой трябва да се стремим да осигурим 60-90 % вода (в зависимост за какви организми правим местообитание) – толкова, колкото са и в живите организми. Недостигът на вода осигуряваме с добавяне на глина и поставяне на плоски камъни на повърхността, а излишъкът – чрез добавяне на пясък.

Високото съдържание на варовик (калциев карбонат) прави почвата водопропусклива и тя бързо губи в дълбочина водата.

Релефът на почвата е най-често използвания фактор за задържане на вода. Водата трябва да се задържа или да пътува възможно най-бавно и дълго по повърхността, попивайки около корените на растенията. Това се прави със суейлове (хоризонтални вади) и високият им вариант - тераси, водни капани като малки блата и езера, канали с малък наклон (до 2 %), по които водата се насочва срещу гънката на два съседни хълма.

Задържането на вода се благоприятства в голяма степен от мулчирането, осигуряващо кондензация на атмосферната влага във вътрешността от постъпилия отвън топъл въздух. За мулчиране най-често се ползва окосена и уплътнена трева, при опасност от вятър и при екстремално наклонен релеф – клони, които да я задържат от свличане.

Задържането на вода се постига и от самите организми, които съдържат висок % вода. При склонност на дадена почвена повърхност от обезводняване, се засаждат издръжливи на суша растения, които имат свойството бързо да правят сянка и отделят хранителни вещества за други растения.

5.Органично съдържание. Най-видимия резултат и признак за почвено плодородие са живите организми по нея – растенията и животните. Много от гъбите живеят непосредствено под повърхността на почвата, образуват микориза, която свързва корените на различни видове растения в обща химически комуникативна среда, биологичен аналог на интернет.

Постигането на устойчивост на почвата и постоянното нарастване на плодородието се осигурява от последователното заселване на организми в нея. Ако разполагаме с почти напълно мъртва земя – основната матерна скала, ние ще се стремим за кратко време да пробягаме почвеното развитие по начина по който се случва в природата.

Първо трябва да се заемем с релефа: да осигурим места, които да са застойни за водата и подсигуряват утаяването на минерални частици от носени от въздуха и водата. Ако има дълбоки пропадания, денивелации, трябва да ги запушим, изгладим, терасираме.

От топлината и водата върху скалата се задържат хиберниращи зелени водорасли и спори на гъби. Те образуват симбиозни организми - лишеи. Лишеите стават впоследствие среда за развитието на мъхове и папрати, стига да осигурим и сянка за тях, което става чрез мулчиране в тънък слой, задържащ влагата, малко сянка и изравняващ температурата между деня и нощта, лятото и зимата. Заселват се дребни кръгли червеи и членестоноги.

Към образуваната проста екосистема попадат или ние поставяме спори на папрати, семена на бобови и житни. Бобовите чиито корени са в симбиоза с азот-фиксиращите бактерии осигуряват усвояемата от житните растения органична форма на азота. Житните растения са лакоми за азота и много бързо нарастват, образувайки туфи. В тях се заселват нови организми от другите царства на живота: бактерии, гъби и животни.

От този момент нататък може да засадим дърво, което осигурява с жизнената си дейност всичките 5 наблюдавани от нас компонента, отговорни за почвеното плодородие и оттам нататък за биоразнообразието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Къде ще ме намерите?
Село Желен
Местност:  Генино валог, на 8 км. от гр. Своге, в северна посока. Вид селище:  Творческа лаборатория, еко-дом Дейности:
  • Билкарство
  • Земеделие
  • Пермакултура
  • Практически курсове
  • Селски туризъм
  • Технология
Други дейности:  Експериментално земеделие в екстремални условия, преподаване, консултиране. Цел/ идейна насоченост за функциониране на селището или проекта: 

Екодом, място за срещи на творци, клуб за сътрудничество и сътворчество.

Практически курсове:  Приложна екология, оцеляване, преуспяване и развитие в условия извън матрицата База към момента / общи условия:  Базов лагер с вода, соларна електростанция половин киловат, компостна тоалетна, градина с билки, дървета и храсти. Налични стопанска постройка 35 кв.м., фургон около 9 кв.м., палатка ок. 20 кв.м. Брой жители:  2 Видове растителни култури:  диворастящи и културни в експериментални количества зеленчуци Видове животни:  Обгрижване на хабитата на дребни животни. Възможност за разширяване:  Да Свободни места:  Да Необходимост от доброволчески труд:  1-2 доброволци почти постоянно. Условия за доброволци и посетители:  Храна, подслон, вода. Лице за главен контакт:  Кирил Груев (Бурда)

  http://ekoselishta.koren.bg/node/27
Гласувай:
11. venercheto - :)
16.09.2018 10:01
Сигурно познаваш Даниел?
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 559769
Постинги: 244
Коментари: 163
Гласове: 495
Календар
«  Февруари, 2023  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728