Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.09.2009 17:30 - ПСИХИЧНО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ 01. Съдържание. Благодарности.
Автор: burda Категория: Технологии   
Прочетен: 2079 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 08.03.2010 17:57


image

  

           ПСИХИЧНО  И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ   Благодарности Благодаря на: Бог, че моята воля се изпълнява в съзвучие с Неговата воля; творците и хранителите на всички духовни и материални постижения, които ми послужиха да сътворя този текст; колегите от Интегралния клуб по фантастика, евристика и прогностика “Иван Ефремов” – София и от други сродни клубове от страната и чужбина с това, че до голяма степен дължа на тях изграждането си като човек и творец; на преподавателя и приятеля Христо Гешанов, който ме обучи, структурира и даде смисъл на познанията ми по евристика и психотренинг, с което ми даде “хляб в ръцете”; на д-р Тимен Тимев, който спомогна да осмисля житейския и професионалния си опит, и който е въплътен концептуално във важна част от книгата; на преподавателите ми от Софийския Университет “Св. Климент Охридски”, чрез които получих системни знания по биология и други науки; на моя преподавател и научен ръководител от Катедрата по екология и опазване на природната среда към Софийския университет Румен Дойчев, който ме научи на честност и лична всеотдайност при разкриването на тайните на природата и на необикновените, свръхвъзможностите на човека; линията на част от  моите търсения е същата с неговия научен ръководител от Русия, биологът Н. Наумов, хората, някои от които без да знаят, ме подкрепяха с това, че като работодатели, роднини, близки, приятели, колеги са ме подкрепяли материално и осигурявали ми свободно време докато пишех; хората, които ме ограничаваха като ми пречеха всячески да уча, да творя и да изразявам себе си по различен начин пред публика; съществуващата ни обществена система, която на места ожесточено критикувам в някои от моите произведения, но все пак благодарение на нея имам достъпът до библиотеките ни с национално значение, този компютър и мрежата на Интернет, това електричество и този сигурен дом; приятелите и колегите, които първи се запознаха с този текст и спомогнаха за редактирането и издаването – Кубрат Томов, Димитър Кръстев, Димитър Пашкулев, Димитър Петров, Тодор Цигов – без тях нищо от това, на което може да се насладите и научите в следващите дни, нямаше да го има.
                            ПСИХИЧНО И ДУХОВНО       РАЗВИТИЕ   Бурда       ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ХРОНОТРОН                 СОФИЯ 2009    PSYCHICAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT BY KIRIL GRUEV - BURDA            ПСИХИЧНО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ                                     Кирил Груев – Бурда                                                        ТВОРЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ “ХРОНОТРОН” СОФИЯ 2008   Съдържание: Благодарности Въведение Предназначение (1)Еволюцията като система – съвсем накратко Дух и материя Три фази в цикъла на развитие на системите Езиците на еволюцията и еволюцията на езиците Намерения (2)Информационният психичен космос – ноосфера Живи и неживи системи Еволюция на програмите за осъзнатост Разумност и разбиране Жизнен стабилитет и размножаване Ноосфера -“Земя” Реализация на потенциалите на ноосферата – трансърфинг и трансформация (3) Структурен аспект на индивидуалното психично развитие Стадии на развитието на психиката Закони на индивидуалното психично време Карма и Същност Същността и основния принцип на духовните учения Саморазбулване (4)Социален аспект на психичното развитие на съвременния етап Как се формира личността: биологични и социални източници на психичното и духовно развитие Пътят на Човека Желания, наслаждения, страсти в социалната материална реалност (5)Наблюдателят Трансформация на човека в ролята му на наблюдател Ефект на наблюдателя Разтъждествяване Наблюдателят като творящ дух Вълната и океана Желания и потребности Получаване на блага при ефекта на наблюдателя Етическа дилема на можещият Привързаности и страсти Усещане, приемане, избор, но не и обвързаност, привързаност, алчност... (6)Магистрални еволюционни тенденции на психичното развитие Еманацията като прехвърляне на знания между разумите с различно ниво на съзнателност Мозъчни патерни на човешката еволюция Модификация на преживяванията с технически средства Трансперсонални преживявания От диференциация към интеграция Еволюция на обучението Еволюция на зависимостите, техния обхват и премахването им Тоталности. Критерии и перспективи за еволюцията на психиката и духа -Тоталности -Медитативна техника за постигане на тоталност -Критерии за постигането на психично и духовно развитие  
  -Перспективи: Интеграционна информационна идентификация; От конкретна към абстрактна дейност; От закона на джунглата през хуманизъм и трансхуманизъм; Разклонение на пътя: към деградация или трансформация?; Психика и територия; Стабилитет на общество и еволюцията на индивида; Самостоятелният човешки разумен избор на адаптационна стратегия; Нервни заболявания и болестни състояния съпътстващи духовното развитие (7)Себереализация Да познаеш – къде си на пътя към себереализация Признаци на психичното и на духовното развитие Още признаци на психичното и на духовното развитие Духовното обучение Себереализация Скорост и признаци на духовния път към себереализацията Еволюционният цикъл – неговите периоди и етапи Отговорност и правилни усилия Спонтанност и свобода Духовното развитие е в хармония с природата и поддържането на добро здраве                            Разтъждествяване от егото Безстрашие Два пътя към себереализация: себеутвърждаване и самоотдаване Осъзнато поемане към себереализация Критерии за просветления (себереализирания) и просветлението Основни разлики между просветления и непросветления Отпадъкът на еволюцията: “Излишните”, “изоставените” хора Съсъществуване на отпадъка с прогреса Отпадъкът на еволюцията като суровина за циклите на хомеостаза (обратимите процеси) и резервен материал на еволюцията (необратимите процеси) Помощ и състрадание към по-нисшите психични и духовни нива на развитие братя по разум ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО   Приложение 1. Трансърфинг. Автор Вадим Зеланд Приложение 2.Сравнение между трансърфингът и трансформацията Приложение 3. Ценности на съществуването. Безсмъртие и съвършенство          Изводи Послеслов Автора за себе си Речник Списък на фигурите Към блога www.burda.blog.bg Предназначение   Настоящата книгаможедабъденаречена научно-популярен обзор върху развитието на психиката в индивидуален и социален план. Но тя съдържа елементи на новаторство, визионерство и разбирането ѝ не е обвързано с предварителни подготовка от средното или висшето училище. Все пак, ако се чувствате неуверени в разбирането на дадена дума или ви е напълно непозната, съм приложил кратък речник накрая, където ще разлистите и разберете значението ѝ. Най-голяма практическа полза от нея ще извлекат хората, които са имали преживяванията, за които ще стане дума в нея, но ще е полезна и в перспектива и за онези, които я четат само за сведение. Така може да се окаже, че някои от ерудитите само ще надигнат рамене, а други, които “не са ходили на училище” незабавно ще приложат наученото в живота. А практическата полза е в това – да разберем и заживеем осъзнато за неизбежното ни бъдеще. Бъдеще, което можем да конструираме. По тези причини книгата е почти свободна от конкретни цитирани произведения, което я прави неконвертируема за академична работа, макар идейно да може да се направи такава по нея. Това го правя предвид широката аудитория пред която я представям. И все пак аз не стигам до крайни компромиси за да бъда разбираем за всички, защото твърденията ще се превърнат в религия. Нещо повече, за да попадне на внимателните умове аз съм размествал и препращал текстове, оставял съм отворени финали в някои детайли – не от незнание, а за да събудя желанието за по-нататъшно търсене, включително и в себе си. Донякъде ми изглежда нелепа идеята да пиша за нещо, което е “отвъд”, “оттам”, “по-висше”. Защото това, към което отиваме си е тук и никъде не се налага да ходим, да научаваме и т.н. Не е нужен метод за духовно развитие, достатъчно е да се чувстваме добре където и да сме, да обичаме себе си и да забелязваме че ни обичат и други, да сме благодарни за всичко което имаме и – че ни има каквито сме. Духовното ни превъзходство е като различния аспект по който гледаме ние на животните и те на нас. Ако животните от даден вид споделят знания за човека: “Какво представлява той и какво си мисли и какви намерения има за нас”, какво би станало? “Ще се превърнем ли някога в хора?”. “Заплаха за нас ли са хората или мечтаят за нашето добро, за нашето благо и развитие?”... Представете си ако прасетата узнаеха за какво ги храним и се грижим за тях? Те вече нямаше да са прасета, дори външно да ни изглеждат така. Такива предполагаеми знания за фермерите ги правят хора. Нещо по-приятно – как ще познаем духовното действие? То е предоставяне на нещо, някакво благо - напълно безкористно. Духовният ни аспект е наравно с материалния, но ние сме слепи за първия. Цивилизацията, от която приемаме възпитанието и образованието си ни държи невежи относно тази същност и за нея може да научим и повярваме случайно: при трансперсоналните явления, когато разберем чисто преживелищно, че сме нещо повече от наложената представа от света за нас и за самия свят. При един по-дълъг живот това непременно се случва, защото наситеността на днешното време със събития, които провокират духовната ни Същност са все повече. Такива събития (и дори само едно!) може да инициира нашето духовно развитие и да ни просветли – като продължителен в годините преход или дори внезапно. Но и ако това не стане – на човек му просветва при умирането или скоро след него, но тогава не е в състояние да сподели вестта за това на другите.   Идея на тази книга е и да разръчкам някои полузаспали към днешния ден умове, към едно утре, не – днес! – в което те ще познаят себе си и ще осъществят своите неподозирани енергии, способности и таланти. Има много книги написани за материята. На практика цялата ни цивилизация е структурирана върху познанията ни за материята, а чисто човешките и духовните ни качества и особености са станали или за развлечение и забава, или преминават преобладаващо под формата на проповядвани с образованието и медиите изкуство, кич, религия в клерикалния ѝ вид и др. Възходът на европейския капитализъм като алтернатива на Средновековното историческо буксуване на Стария континент е несъмнено положително явление за еволюцията на човечеството с дълготрайни последици. Крайните изяви на положените жалони обаче ни доведоха до вулгарния материализъм, сметкаджийството и спекулативния капитализъм, класовия егоизъм, обезличаването на знаещите и носителите на културата, почти пълното пренебрегване на реалните нужди на човешките групи извън “елита”, породиха глобалните кризи (икономическа, природно-екологична, военна, политическа, енергийна), вече изправящи се в непосредствено близка глобална катастрофа, която в Новия Завет на Библията се описва в “Откровение” (“Апокалипсис”). Издадените книги за духовността са значително по-малко, голяма част от тях са с мистично-митологична насоченост, с много малко практика. Може да се каже, че общо цялата култура третираща въпросите на социалните технологии, общуването и психичното развитие е изостанала на 2-3 столетия зад материално-технологичния ни напредък. Това я сродява с идеологическите (времето през което църквата е диктувала обществения живот), но не и практическите стойности за живота ни. Друг поток от книги се занимава с технологичните въпроси на развитието и доброто здраве, ползувайки практики от йога, веди, будизъм и др., което е нещо много полезно. Но тези книги са написани подобно технологични справочници, без да се обясни връзката на контрола над физиологията с психодуховните, трансцендентните цели на тези практики. Европеецът може да ви каже “тренирам, правя йога”. Но всъщност йога не се “прави”, а се става и живее. За масовия човек “духовно” означава повече или по-малко отвлечено от проблемите на съвременността и личния му живот. Или нещо свързано с изкуството, църквата, сектите и предразсъдъците. Един опит да се излезе от това положение е настоящата книга. Тази книга е есенция на практичното и универсално знание за развитието на душата и духа. За разбирането на някои постановки привеждаме основни концепции от науката за развитието на системите – еволюциониката. В книгата си дават среща древното знание и мъдрост и европейската наука от последните векове и десетилетия, практичното, приложното, утилитарното знание и абстрактното, абсолютното, тоталното. Такава необикновена среща изисква език, който ползува неологизми и понятия от различни области, които ви водят към едно еклектично, фундаментално и интегративно знание, представено по елегантен начин, което може да увеличите съобразно таланта си. Много от това, което ще прочетете в тази книга ще ви се стори невероятно, невъзможно, плод на необуздана фантазия. А вероятно ли беше, че само за по-малко от 100 години, да сме по-точни – 71 години, в рамките на по-малко от един среден човешки живот за Европа, техниката и науката ни позволиха да се издигнем с апарат по-тежък от въздуха и да летим, да прелетим надлъж и нашир цялата планета и това да стане до баналност масова рутинна услуга, да изпратим изкуствен спътник на Земята, човек в Космоса, човек на Луната, да разчетем кода на атомите на химичните елементи, кода на атомното ядро, кода на наследствеността в клетъчното ядро, да направим информационен скок с масовизацията на изчислителните машини – персоналният микрокомпютър и още, и още... Всичко това само в рамките от 1903 до 1974 г.! Човекът говорил по телефон в средата на ХХ век по телефона, последният е представлявал голяма кутия, закачена на стената. В началото на ХХІ век той вече се побира в ухото му. Такъв човек е преживял повече промени от 10 предишни живота. Човекът на ХХІ-ХХІІ век му предстои да преживее повече от 100 живота промени от своя предшественик благодарение на удивителните открития и приложенията им в областта на психологията и извършващият се синтез между природните, хуманитарните науки и езотериката.   Днес може да се смеем на хората от миналото, които са мислели, че Земята е плоска, или че е център на Вселената. Бъдещите поколения ще ни се смеят, задето сме приели, че инструменталните средства и фетиша на парите да са единствените, с които можем да усвояваме реалността.   Смисълът на еволюцията е да преобразува с цел оптимизация отношенията среда-система и творец-творение, при която оптимизация едно нещо преминава в друго, а после другото – в трето. Еволюцията протича и без да имаме представа за нея. Но когато имаме знание за това, какво става с нас, при това надхвърлили и рамките на биологичния си живот, то несъмнено разполагаме с възможности да регулираме разитието си и да направим от себе си това, което едновременно искаме и е възможно. Знанията и опитностите за еволюцията на психиката ще ни спестят напразните очаквания, неосъществимите мечти, проблемната претовареност на живота, предизвикваща чрез стреса заболявания и т.н. В същото време ще ни даде възможност да открием онова у себе си, за което ни има и чрез което ще оставим собствения си подпис на тази планета. Ще открием онова, което ни обединява и може да надхвърли индивидуалните ни цели. Мисълта тече като река. Капките вода колкото и да се вихрят и забавят, ще се влеят в океана така, както единичната мисъл ще се влее в Универсалния ум. Подобно на това и тази книга ще тече, отразявайки вихъра на моите и твоите, читателю, мисли. Водата в горното течение на реката минава през много прагове и водопади. И всеки водопад е препятствие. Всеки водовъртеж е напрежение и забавяне. За да се мине напред, трябва да се осъзнае, “преработи” миналото. Ако усещаш вътрешна съпротива, трябва да се повъртиш между предишния водопад и следващия. Ще ти помогне приемането така, както водата приема гравитацията. На нея не ѝ е нужен някой, който да я тласка, за да тече към океана. Няма метод, няма друга сила – единствено отдаването. Ако все пак се позапънеш някъде – остави книгата настрана. Изживей нещо от написаното до тук. Повикай го и то ще стане. То е в твоя път. Отвори съзнанието си – тогава ще се движиш напред с най-малко съпротивление.

Следва: ПСИХИЧНО И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ 02: Разпространение на целия текст, фигури и приложения.
 Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: burda
Категория: Технологии
Прочетен: 486111
Постинги: 240
Коментари: 162
Гласове: 494
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031